סרטן

סרטן שד שאינו מאובחן באמצעות בדיקות סקר נוטה להיות אגרסיבי יותר

גידולי שד ממאירים שלא אותרו באמצעות בדיקות תקופתיות נטו להיות בעלי מאפיינים אגרסיביים יותר מגידולים שאובחנו באמצעות הבדיקות

28.07.2011, 11:42

מחקרים שבוצעו בעבר הראו כי בדיקות סקר לאיתור סרטן שד אינן מביאות בהכרח לירידה בתמותה עקב המחלה.

על מנת לעמוד על מאפייניהם של גידולי שד ממאירים שלא אותרו למרות ביצוע בדיקות סקר תקופתיות, בחן מחקר זה, שבוצע בקנדה, מקרי interval breast cancer, כלומר מקרים שאובחנו בין שתי בדיקות סקר תקופתיות (בדיקות הסקר כללו ממוגרפיה ובדיקת שד ע"י אחות, אחת לשנתיים). אותם מקרים סווגו לשתי קבוצות – True interval cancers שהינם מקרים שלהם לא נמצאה כל עדות בבדיקת הסקר שבוצעה טרם אבחנתם, או missed interval cancers שהינם מקרים שנמצאה עדות להם בבדיקה האחרונה טרם האבחנה, אולם לא אובחנו בשל סיבות טכניות או טעות בפירוש הממצאים.

באוכלוסיה שכללה 431,480 נשים שעברו בדיקות סקר תקופתיות, אותרו 616 מקרים של interval breast cancer (שהיוו 14% מכלל מקרי סרטן השד שאובחנו), מתוכם 460 מקרים (75%) סווגו כ-true interval cancer ו-146 מקרים (23.7%) סווגו כ-missed interval cancers (חלק קטן מהמקרים (8 מקרים) נמצאו בלתי ניתנים לסיווג).

במחקר זה נבחנו 288 מקרים של true interval cancer וכן 87 מקרים של missed interval cancer. על מנת לאפשר השוואה נבחנו בנוסף 798 מקרי סרטן שד שאובחנו באמצעות בדיקות סקר, והותאמו מבחינת מקום ביצוע הסקר, תקופת האבחנה ומאפיינים נוספים.

במקרי true interval cancer הגידולים היו גדולים יותר בעת האבחנה (OR=4.39, 95% CI 2.31-6.03 P75%), טיפול הורמונלי, ואבחנה של מחלת שד שפירה בעבר במקרי interval breast cancer לעומת מקרים שאובחנו בבדיקות סקר, וכן נמצא כי הזמן עד לאבחנה היה ממושך יותר במקרים אלו, מטבע הדברים.

לסיכום, גידולים שלא אובחנו למרות בדיקות סקר תקופתיות נטו להיות בעלי מאפיינים פרוגנוסטיים גרועים יותר מאשר מקרי סרטן שד שאובחנו באמצעות ממוגרפיה. החוקרים מייחסים זאת למספר גורמים, ביניהם קצב הכפלה מהיר של אותם גידולים, איחור באבחנה, קושי בהדגמת גידולים בעלי מבנה לובולרי בבדיקת ממוגרפיה. לדבריהם תוצאות אלו מעידות על כך שלמרות זמינותה של בדיקת סקר לאיתור סרטן שד, מדובר בבדיקה שאינה עונה לחלוטין על הדרישות הקליניות, ויש צורך בפיתוחים טכנולוגיים שיאפשרו איתור גידולים מסוגים מסוימים, או גישה שונה לאבחון גידולים בעלי קצב הכפלה מהיר.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

למקור ב-jnci

נושאים קשורים:  סרטן,  ממוגרפיה,  סרטן שד,  בדיקות סקר,  בדיקות תקופתיות,  סרטן אגרסיבי,  מחקרים
תגובות