טיפול תומך

פותח מודל לחיזוי ההישרדות של חולים שסובלים מסרטן מתקדם

לפי המודל שפותח אפשר לנבא אם החולים צפויים לשרוד "ימים" (0–13 ימים), "שבועות" (14–55 ימים) או "חודשים" (יותר מ-55 ימים).

01.09.2011, 07:55

חוקרים מבבריטניה ערכו מחקר קוהורט פרוספקטיבי תצפיתי במטרה לפתח מדד פרוגנוסטי לחולים שמצויים בשלבים מתקדמים של מחלת הסרטן. המחקר נערך בשמונה-עשר מרכזים לטיפול תומך (פליאטיבי), ובכללם הוספיסים, יחידות של טיפול תומך בבתי-חולים וצוותים של טיפול תומך בקהילה. במחקר השתתפו 1,018 חולים שסבלו מסרטן מתקדם (מקומי או פולשני), חדלו לקבל טיפול כנגד הסרטן, והופנו לטיפול תומך זמן קצר טרם הצטרפותם למחקר.

החוקרים הצליחו לפתח מודל שעל-פיו אפשר לנבא אם החולים צפויים לשרוד "ימים" (0–13 ימים), "שבועות" (14–55 ימים) או "חודשים" (יותר מ-55 ימים). התחזית התבססה על הנתונים הקליניים ועל תוצאות מעבדה והושוותה לתחזית של הרופאים ולהישרדות בפועל.

החוקרים פיתחו מודלים שונים לחיזוי ההישרדות – מודל שהתבסס על נתונים שלא כללו תוצאות של בדיקות דם ומודל שהתבסס על נתונים שכללו גם תוצאות של בדיקות דם. בכל אחד מהם פותחו מודלים להערכת הישרדות של פחות משבועיים ולהערכת הישרדות של יותר מחודשיים (ולאחר עיבוד הנתונים במודלים לשתי תקופות הזמן אפשר היה לקבל גם תוצאה של בין שבועיים לבין חודשיים).

לאחר השוואה של התחזיות להישרדות בפועל נמצא שכל המודלים היו מדויקים לפחות כמו ההערכות של צוות רב-מקצועי. במודלים ללא בדיקות דם הייתה התאמה של 59.6%, בהשוואה ל-56.3% להערכות של רופאים, 55.2% להערכות של אחיות ו-57.5% להערכות של צוות רב-מקצועי. במודלים עם בדיקות דם היתה התאמה של 61.5%, בהשוואה ל-52.6% להערכות של רופאים, 52.3% להערכות של אחיות ו-53.7% להערכות של צוות רב-מקצועי.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Development of Prognosis in Palliative care Study (PiPS) predictor models to improve prognostication in advanced cancer: prospective cohort study. Gwilliam B. et al., BMJ 2011; 343:d4920 doi: 10.1136/bmj.d4920 Published 25 August 2011

נושאים קשורים:  טיפול תומך,  הישרדות חולי סרטן,  סרטן מתקדם,  מחקרים
תגובות