סרטן הערמונית

בדיקת PSA כבדיקת סקר לגילוי סרטן הערמונית בגברים מעל גיל 60

לפי מחקר עוקבה שוודי, יש לקבוע ערכי סף לביצוע בדיקת הסקר בגברים מעל גיל 60; הבדיקה מקנה יתרון ברור בערכים של מעל 2ng/ml

01.04.2014, 08:54

בדיקת סקר באמצעות רמת (PSA -(Prostate Specific Antigen בדם היא אמצעי יעיל לאיתור סרטן הערמונית בשלבים שהוא אסימפטומטי ובר טיפול. יחד עם זאת, הבדיקה כרוכה בעלויות ובאבחון יתר. לפי מחקר שנעשה בעבר, יש להזמין מעל 1,000 גברים לבדיקת סקר, ולאתר קרוב ל- 40 מקרי סרטן ערמונית, כדי למנוע מקרה מוות אחד.

אמצעי העשוי להיות יעיל בשיפור יחס העלות-תועלת הוא ביצוע הבדיקה בגברים בסיכון מוגבר. החוקרים במחקר הנוכחי בדקו כיצד רמת PSA בגיל 60 משפיעה על הסיכון לחלות בסרטן ערמונית, על הסיכון למחלה פולשנית ועל התמותה במעקב של 15 שנים.

המחקר כלל זרוע של 1,756 גברים בני 60 בממוצע, שעברו בדיקת סקר באמצעות PSA, לעומת זרוע של 1,162 גברים שלא עברו בדיקת סקר, ושרמות ה-PSA אצלם נמדדו רטרוספקטיבית מבדיקות דם שנשמרו כאשר היו בני 60.

לאחר 15 שנות מעקב, יותר מקרי סרטן אובחנו בקרב גברים שעברו בדיקת סקר לעומת אלו שלא: 318 לעומת 63 בהתאמה (היארעות מצטברת של 19.6% לעומת 6.4%). ואולם, לא נמצאו הבדלים בתמותה ובפולשנות, למעט ברמות PSA של מעל 2ng/ml בגיל 60. ברמות אלו, 23 גברים צריכים לעבור בדיקת סקר ו- 6 מקרי סרטן צריכים להיות מאובחנים כדי למנוע מקרה מוות אחד כתוצאה מסרטן ערמונית.

החוקרים מסכמים, שהיחס בין העלות והתועלת מבדיקת סקר המבוססת על PSA משתנה משמעותית בהתאם לרמת ה-PSA בגיל 60. רמת PSA של מתחת ל-1 ng/ml בגיל 60 לא מצדיקה המשך ביצוע של בדיקת סקר. רמה של מעל 2 ng/ml מצריכה המשך ביצוע בדיקות סקר. ברמה שבין 1-2 ng/ml ההחלטה היא אישית ומצריכה התייעצות בין הרופא למטופל.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Carlsson S, Assel M, Sjoberg D, et al. Influence of blood prostate specific antigen levels at age 60 on benefits and harms of prostate cancer screening: population based cohort study. BMJ. 2014;348:g2296

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  בדיקת סקר,  בדיקת PSA,  מחקרים
תגובות
 
ניר צבר
03.04.2014, 23:07

אין משמעות מעשית אם אין נתונים על תמותה כללית ( מ כ ל הסיבות יחד, כולל גם סיבוכי ביופסיה, ניתוחים, תרופות והקרנות למשל).
נתוני 'תמותה מסרטן הערמונית' לבדם אינם מספקים כדי לבחור, ואינם מצדיקים את הביטוי המטעה "סרטן בשלב בר טיפול".