איכות חיים

העלאת תדירות paclitaxel ו-carboplatin לסרטן שחלות מתקדם

העלאת תדירות הטיפול לטובת הפחתת המינון הורידה את תופעות הלוואי ושיפרה איכות החיים, לצד יתרון לא מובהק בהישרדות ללא התקדמות

13.04.2014, 08:18

בהמשך לתועלת שנצפתה מהעלאת תדירות paclitaxel (‏Ebetaxe‏, Pharmalogic Ltd) לפעם בשבוע בתוספת carboplatin ‏(Carboplatin Ebewe‏, Pharmalogic Ltd) מדי 3 שבועות בהארכת ההישרדות הכוללת וללא התקדמות בניסוי שלב 3 ביפן, ביקש ניסוי שלב 3 ב-67 מרכזים באיטליה וצרפת, שהתפרסם באתר כתב העת The Lancet Oncology; לבחון אם העלאת תדירותה של carboplatin גם כן לפעם בשבוע תשיג יתרון על פני תדירות תלת-שבועית.

בניסוי הוגרלו 822 חולות סרטן שחלות בשלב (stage) ‏FIGO‏ IC-IV, דירוג תפקוד לפי ECOG ‎≤2 ללא טיפול כימותרפי קודם לקבלת carboplatin במינון (שטח מתחת לעקומה [area under curve‏, AUC‏]) 6 מ"ג למ"ל לדקה עם paclitaxel במינון 175 מ"ג למ"ר במשך 6 מחזורי טיפול מדי שלושה שבועות (404 חולות) או מינון נמוך יותר של carboplatin‏ (AUC‏ 2 מ"ג למ"ל לדקה) ו-paclitaxel‏ (60 מ"ג למ"ר) מדי שבוע במשך 18 שבועות (406 חולות, 12 נשים עזבו את המחקר מיד לאחר הגרלה).

בניתוח מותאם של התוצאות לפי כוונה לטפל של 810 החולות שקיבלו את הטיפול בתום חציון של 22.3 (טווח בין רבעוני: 16.2-30.9) חודשי מעקב, נמצאה הארכה של אחת משתי נקודות הסיום העיקריות - הישרדות ללא התקדמות (progression-free survival) בקבוצת הטיפול השבועי (חציון: 18.3; טווח בין רבעוני: 16.2-20.9 חודשים) לעומת קבוצת הטיפול התלת-שבועי (17.3; 15.2-20.2 חודשים), אך ללא מובהקות סטטיסטית של ההבדל (יחס סכנה [hazard ratio]‏: 0.96; רווח בר-סמך של 95%: 0.80-1.16; P=0.66).

דווקא בהתייחס לנקודת הסיום העיקרית השנייה, איכות חיים לפי סולם Functional Assessment of Cancer Therapy Ovarian Trial Outcome Index‏ [FACT-O/TOI] השיגה התדירות השבועית יתרון: לאחר ירידה חולפת באיכות החיים בשבוע 1 נותרו ציוני FACT-O/TOI יציבים בהמשך הטיפול, בעוד שבקרב החולות שקיבלו טיפול מדי שלושה שבועות נצפתה החמרה של איכות החיים עם כל מחזור טיפול (שבועות 1, 4 ו-7) עם מובהקות סטטיסטית (p<0.0001) של האינטראקציה לאורך הזמן. במקביל, נצפה בקבוצת הטיפול השבועי שיעור נמוך יותר של נויטרופניה דרגה 3-4 (42% לעומת 50%), נויטרופניה עם חום (0.5% לעומת 3%), חסר טסיות (1% לעומת 7%) ופגיעה עצבית (נוירופתיה) דרגה‏ ‏‎‏‎‏≥2 (6% לעומת 17%).

שלושה מקרי תמותה יוחסו לטיפול הכימותרפי, מתוכם שניים בקבוצת המינון התלת-שבועי ומקרה אחד בקבוצת הטיפול השבועי.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי פרוטוקול טיפול שבועי בעזרת carboplatin ו-paclitaxel יכול להוות חלופה סבירה כטיפול קו ראשון לנשים הסובלות מסרטן שחלות מתקדם.

מקור:
Pignata S, Scambia G, Katsaros D, et al. Carboplatin plus paclitaxel once a week versus every 3 weeks in patients with advanced ovarian cancer (MITO-7): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology 2014;15(4):396–405.

נושאים קשורים:  איכות חיים,  סרטן שחלות,  כימותרפיה,  הארכת חיים,  מחקרים
תגובות