תעודות פטירה

משרד הבריאות: עלייה במוות מאלצהיימר ומדמנציה בעשור האחרון

דו"ח משרד הבריאות מציג את "סיבת המוות היסודית" (Underlying cause of death) - שהביאה לשרשרת אירועים שגרמה למוות

מיטות אשפוז בבית חולים (אילוסטרציה)
מיטות אשפוז בבית חולים. הסעיף להגבלת מספר התיירים הרפואיים הוסר מהחוק (אילוסטרציה)

משרד הבריאות מפרסם הבוקר (יום ד') דו"ח על סיבות המוות המובילות בישראל בעשור הראשון של המאה ה-21 (השנים 2011-2000) וכן מגמות בשיעורי התמותה, תוך השוואה למצב במדינות אירופה, ה-OECD וארה"ב. הנתונים נאספו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הפנים, רישומי פטירה ומקורות מידע נוספים הכוללים את סיבת המוות המיידית ושרשרת האירועים שהובילה לסיבת המוות ממצבים אחרים.

בפרסום מוצגת מה שמכונה "סיבת המוות היסודית" (Underlying cause of death) - שהביאה לשרשרת האירועים שגרמה למוות או הנסיבות שהביאו לפציעה קטלנית, בהתאם להגדרות ולכללים בסיווג המחלות הבינלאומי.

מהנתונים עולה, כי בעשור הזה נרשמה עלייה ניכרת בשיעור הפטירות ממחלת אלצהיימר (49%+ בגברים, 69%+ בנשים) ומדמנציה (90% בקרב שני המינים). לעומת זאת, עד שנת 2006 נרשמה עלייה במוות ממחלות כליה אולם בחמש השנים שלאחר מכן ירד השיעור.

מגמות נוספות שהסתמנו על פי הדו"ח: בעשור האחרון נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית סיבות המוות, לעומת שיעור יציב יחסית בשיעור התמותה מסרטן. שיעורי התמותה ירדו בממוצע בשנים 2011-2009 ברבע עד שליש, בהשוואה לשנתיים שבין 2001-1999 במחלות כלי דם במוח (ירידה של כ-30% בקרב גברים, 24% בקרב נשים), וכן במחלות לב (33% בגברים, 30% בנשים) ובתאונות (ירידה של 32% בגברים, 15% בנשים).

שיעור התמותה מסוכרת ירד כדי חמישית (19% בגברים, 23% בנשים) וממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה (ירידה של 21% בגברים, 26% בנשים).

אולם בשנים 2011-2009 נרשמה עלייה בהשוואה ל-2001-1999 בשיעור הפטירות מדלקת ריאות ושפעת (עלייה של 12%בגברים, 28% בקרב נשים), בדלקת ריאות כתוצאה משאיפת נוזלים או מוצקים (עלייה של 24% בגברים, 36% בנשים) ועלייה בשליש מאלח דם (32% בגברים ונשים).

בהשוואה עם מדינות אירופה, שיעור הפטירות בישראל (מתוקנן לגיל) נמוך בהשוואה למרבית מדינות היבשת . בשנת 2011 השיעור בישראל (ממוצע לשני המגדרים) ירד ל-487 ל-100,000 נפש. שיעור דומה נרשם בספרד (481) אולם שיעור נמוך יותר נרשם בשוויץ (464) ואיטליה (478). ב-18 מדינות נוספות באירופה נמצאו שיעורים גבוהים יותר.

בקרב גברים, ישראל מדורגת במקום הראשון הנמוך (576) ובקרב נשים במקום חמישי הנמוך (412) .
סרטן היא סיבת המוות הראשונה בישראל ומחלות לב הסיבה השנייה - כמו בארה"ב ובמרבית מדינות אירופה, למעט מדינות מזרח אירופה ופינלנד.

שיעור התמותה ממחלות כלי דם במוח היא סיבת המוות השלישית בישראל, בדומה לרוב מדינות אירופה. סוכרת בישראל במקום ה-4 בעוד שבארה"ב ורוב מדינות אירופה היא הסיבה השישית. תאונות הן הסיבה השלישית בארה"ב ובצרפת, ורביעית בממוצע ב-15 מדינות האיחוד האירופי. לעומת הסיבה השמינית בישראל.

מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה מהווות הסיבה הרביעית למוות בארה"ב, אירלנד, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, ספרד והונגריה. ב-15 מדינות האיחוד האירופי הן מהוות את הסיבה החמישית למוות, לעומת הסיבה השביעית בישראל. אלח דם מהווה סיבה שישית למוות בישראל.

נתונים נוספים לשנים 2011-2009 לפי קבוצות גיל:

- סרטן היא סיבת המוות הראשונה בקרב נשים בגילים 74-15 וגברים מגיל 25 ומעלה.
- מחלת לב היא סיבת המוות הראשונה בקרב נשים בגיל 75 ומעלה והסיבה השנייה בקרב גברים בגיל 45 ומעלה ובקרב נשים בקבוצת הגיל 74-45.
- תאונות דרכים היא הסיבה הראשונה בקרב בנים צעירים בגילים 24-15, הסיבה השנייה בקרב גברים בגילים 44-25 ובקרב נשים בגילים 44-15.
- התאבדות מהווה סיבת המוות השנייה בקרב בנים בקבוצת הגיל 24-15 והסיבה השלישית בקרב גברים בני 44-25 ונשים בנות 24-15.
- בקבוצת הגיל 4-0: סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים הן הסיבות המובילות. במקום השני - תאונות וסרטן. אלו מהוות יחד כ-70% מהפטירות בגילאים הללו.
- בגיל 14-5: תאונות וסרטן הן הסיבות המובילות בקרב בנים ובדירוג הפוך בקרב בנות.
- בגיל 24-15: בקרב בנים – תאונות דרכים, התאבדות ורצח - הן הסיבות המובילות ואח"כ סרטן. בקרב בנות: סרטן מקדים לסיבות החיצוניות.
- בגיל 44-25: סרטן היא סיבת המוות הראשונה בקרב גברים ונשים. תאונות דרכים והתאבדויות - הסיבות השנייה והשלישית. מחלות לב רביעית, ורצח חמישית. בקרב גברים בקבוצת גיל זאת: הרעלה עם כוונה לא ידועה היא הסיבה השישית (יתכן שקשורה לצריכת סמים).
- בגילאי 74-45: ארבע הסיבות המובילות הן: סרטן, מחלות לב, סוכרת ומחלות כלי דם במוח בקרב גברים ונשים. בגילאי 64-45: תאונות דרכים היא סיבת המוות החמישית לגברים ונשים. בגיל 74-65: הסיבה החמישית היא מחלות כרוניות במערכת הנשימה לגברים ומחלות כליה לנשים. הסיבה השישית היא בדרוג הפוך לגברים ונשים. סיבת המוות השביעית היא אלח דם לגברים ונשים.
- בקבוצת הגיל 75 ומעלה: כמו בגילאי 74-45, סרטן מהווה סיבת המוות המובילה בקרב גברים ומחלת לב במקום השני. בקרב נשים הדירוג הפוך. מחלות כלי דם במוח מדורגת כסיבת מוות שלישית וסוכרת כסיבה הרביעית בקרב גברים ונשים. הסיבה החמישית בקרב גברים היא מחלות כליה ואח"כ אלח דם. בקרב נשים הסיבה החמישית היא דמנציה (שיעורה עלה מאוד בשנים האחרונות) ואח"כ מחלות כליה ואלח דם.

על-פי ניתוח הנתונים מהודעות הפטירה שעליהן חותמים הרופאים, עולה כי בממוצע בין 2011-2009 סיבת המוות הראשונה, מתוך כלל סיבות המוות שנרשמו בהודעות הפטירה, היא מחלות לב (43% מהפטירות). סרטן היא הסיבה השנייה (28%) ואלח דם הסיבה השלישית (27% מהפטירות). הסיבה הרביעית היא מחלות כליה בקרב גברים (20% מהפטירות) ויתר לחץ דם בקרב נשים (24% מהפטירות). סוכרת היא הסיבה החמישית בקרב נשים ושישית בקרב גברים. מחלת כלי דם במוח - הסיבה השביעית בשני המגדרים.

להורדת הדו"ח המלא לחצו כאן

נושאים קשורים:  תעודות פטירה,  סיבות המוות המובילות,  מחלת אלצהיימר,  סוכרת,  משרד הבריאות,  מחלות לב,  סרטן,  שבץ מוחי,  חדשות
תגובות