adjuvant therapy

טיפול אימונותרפי משפר את ההישרדות בקרב מטופלים עם קרצינומה של הכבד

טיפול משלים עם תאי CIK משופעלים מאריך באופן ניכר את הישרדותם של מטופלים עם קרצינומה של תאי הכבד (HCC) שעוברים טיפול למטרת ריפוי

22.06.2015, 11:55

אין ראיות כי טיפול משלים (adjuvant therapy) מאריך את הישרדותם של מטופלים עם קרצינומה של תאי הכבד (hepatocellular carcinoma - HCC) המקבלים טיפול למטרת ריפוי (curative).

במחקר זה בדקו החוקרים האם זריקות של תאי CIK משופעלים (activated cytokine-induced killer), כגון תאי T מסוג CD3+/ CD56+ ו-CD3+/ CD56-ותאי NK מסוג CD3-/ CD56+ מאריכים את ההישרדות ללא הישנות (recurrence-free survival) של מטופלים לאחר קבלת טיפול למטרת ריפוי HCC.

במחקר רב-מרכזי בשלב III ללא סמיות ועם הקצאה אקראית נבחנו היעילות והבטיחות של אימונותרפיה משלימה עם תאי CIK משופעלים, שיוצרו על ידי הדגרה של תאי דם מונונוקלארים של המטופל עם IL-2 ונוגדן ל- CD3.

למחקר גויסו 230 מטופלים עם HCC שטופלו בכריתה כירורגית, אבלציה בגלי רדיו או הזרקת אתנול בבתי חולים אוניברסיטאיים בקוריאה. המטופלים הוקצו אקראית לקבלת אימונותרפיה (זריקה של 6.4X109 תאי CIK אוטולוגיים, 16 פעמים במהלך 60 שבועות) או להעדר טיפול משלים (ביקורת).

התוצא העיקרי שנבחן היה הישרדות ללא הישנות, והתוצאים המשניים כללו הישרדות כללית, הישרדות ספציפית לסרטן ובטיחות הטיפול.

חציון ההישרדות ללא הישנות היה 44 חודשים בקרב קבוצת האימונותרפיה ו- 30 חודשים בקבוצת הביקורת (יחס סיכון לאימונותרפיה: 0.63). כמו כן, בקרב קבוצת האימונותרפיה היו שיעורים נמוכים יותר של תמותה מכל גורם שהוא בהשוואה לביקורת (0.21) ושל תמותה ספציפית לסרטן (0.19). עם זאת, נצפו שיעורים גבוהים יותר באופן מובהק של תופעות לוואי בקרב קבוצת האימונותרפיה בהשוואה לביקורת (62% בהשוואה ל- 41%), אך לא היו הבדלים מובהקים בשיעור תופעות הלוואי החמורות בין שתי הקבוצות (7.8% בהשוואה ל- 3.5%).

מחקר זה מצא כי טיפול משלים של אימונותרפיה עם תאי CIK משופעלים האריך את ההישרדות ללא הישנות ואת ההישרדות הכללית של מטופלים עם HCC שעברו טיפול למטרת ריפוי.

מקור:
Joon Hyeok Lee, Jeong-Hoon Lee, Young-Suk Lim, Jong Eun Yeon, Tae-Jin Song, Su Jong Yu, Geum-Youn Gwak, Kang Mo Kim, Yoon Jun Kim, Jae Won Lee, Jung-Hwan Yoon ;Adjuvant Immunotherapy With Autologous Cytokine-Induced Killer Cells for Hepatocellular Carcinoma' Gastroenterology, June 2015Volume 148, Issue 7, p1383–1391.e6

נושאים קשורים:  adjuvant therapy,  קרצינומה של תאי הכבד,  hepatocellular carcinoma,  HCC,  תאי CIK משופעלים,  cytokine-induced killer cells,  תאי T,  CD3,  CD56,  אימונותרפיה,  מחקרים
תגובות