מחקרים

miR-196b ו-miR-486 כביומרקרים מנבאים ליעילות תגובה חיסונית: מתוצאות מחקרי פאזה 1,2 בסרטן קולורקטלי גרורתי

מחקר מצא, כי רמה גבוהה של miR-196b-5p ורמה נמוכה של miR-486-5p מנבאות תגובה אימונולוגית טובה לטיפול אימונותרפי

19.07.2015, 13:19
ריצוף דנ"א, תרופות (צילום: אילוסטרציה)

מיקרו RNA הינם חלקיקי RNA אנדוגניים בגודל של 18-24 נוקלאוטידים, אשר מווסתים את רמת השעתוק ויש להם תפקיד קריטי ברגולציה של המיקרו סביבה של הגידול ובכללה פעילות של תאי T כנגד הגידול. כתוצאה מכך, רמות miRNA ברקמות סרטניות יכולות להוות ביומרקר עבור אימונורפיה.

מקרב 18 חולים שטופלו באימונותרפיה בניסוי פאזה 1 של 5 פפטידים HLA-A*2402י (3 מאנטיגנים גידוליים ו-2 מרצפטורים של VEGF), הושגו דגימות רקמת סרטן קולורקטלי (CRC) מ-8 מקרים ורקמה תקינה מ-5 מקרים באמצעות ניתוח.

מקרב 96 מטופלים שנרשמו למחקר פאזה 2 של אותו טיפול חיסוני בשילוב עם אוקסאליפלטין כימותרפיה, הושגו רקמות CRC מ-16 מקרים עם HLA-A*2402. רקמות אלו עברו ניתוח להימצאות miRNA .

בשלב הראשון השתמשו החוקרים ברקמות סרטניות בפאזה 1 של המחקר ובחרו 10 מקטעי miRNA שיכולים לנבא יעילות של אימונותרפיה. כאשר מקטעים אלו הוערכו במקרים שנכללו בפאזה 2 , הם אכן אושרו כמנבאים פרוגנוזה טובה יותר בחולי CRC אשר מבטאים miR-196b-5p למעלה מ-410 (יחס סיכונים 0.1.4, p=0.0007, מבחן log-rankי , p=0.001) ו-miR-486-5p מתחת 340 (יחס סיכונים 0.246, p=0.032, מבחן log-rankי, p=0.022), בהתאמה.

ממצאים אלה מצביעים ששני מקטעי miRNA אלו יכולים להיות ביומרקרים של יעילות אימונותרפיה בשילוב עם כימותרפיה בחולים עם CRC שלא ניתן להוצאה בניתוח.

החוקרים הסיקו, כי רמה גבוהה של miR-196b-5p ונמוכה של miR-486-5p מנבאות תגובה אימונולוגית טובה לטיפול אימונותרפי. במחקר פאזה 3 , מרקרים אלו יכולים לשמש לאיתור מטופלים שירוויחו פרוגנוזה טובה יותר עם טיפול באימונותרפיה.

מקור:
miR-196b and miR-486 as predictive biomarkers for the efficacy of the vaccine treatment: From the results of phase I and II studies for metastatic colorectal cancer. Hiroaki Ozasa
e14001

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרו RNA,  גידולים,  VEGF,  miRNA
תגובות