קרצינומה של תאי הכבד

ביצוע MRI עם חומר ניגוד לאחר CT מפחית סיכון להישנות HCC ומאריך הישרדות

מחקר מצא, כי מטופלים שעברו CT להערכת קרצינומה של תאי הכבד ואחריו MRI עם חומר ניגוד ספציפי לכבד, הפגינו שיעורי הישנות ותמותה נמוכים יותר לעומת מי שעברו CT בלבד

22.07.2015, 10:07
מכשיר MRI (צילום: אילוסטרציה)

שיעור ההישנות של קרצינומה של תאי הכבד (Hepatocellular carcinoma - HCC) נותר גבוה גם לאחר קבלת טיפול למטרת ריפוי (curative treatment), ככל הנראה מאחר ולא תמיד ניתן לאתר גרורות טרם תחילת הטיפול. ידוע, כי MRI עם חומר ניגוד ספציפי לכבד (gadoxetic acid) היא בדיקה בעלת רגישות גבוהה לאיתור HCCs קטנות.

במחקר זה, בחנו החוקרים אם ביצוע MRI עם חומר ניגוד משפר את שיעורי ההישרדות ללא הישנות של מטופלים שהוערכו בתחילה בטומוגרפיה ממוחשבת (CT).

במחקר פרוספקטיבי זה נותח מידע לגבי 700 מטופלים שאובחנו עם HCC בקשרית (nodule) יחידה על ידי CT דינמי רב-שלבי בסיאול, קוריאה, מינואר 2009 עד דצמבר 2010. מבין מטופלים אלו, 323 עברו הערכה נוספת עם MRI וחומר ניגוד ספציפי לכבד (קבוצת CT+MRIי). 377 המטופלים שלא עברו MRI היוו את קבוצת ה-CT.

שתי קבוצות המטופלים היו ברות השוואה ברוב מאפייני קו הבסיס: שחמת (cirrhosis) בדרגה Child–Pughי class A תועדה ב-93% מהמטופלים בקבוצת ה-CT וב-94.7% מהמטופלים בקבוצת CT+MRI. חציון גודל ה-HCC הראשוני היה 2.8 ו-2.6 סנטימטרים, בהתאמה.

בקרב 53 (16.4%) מהמטופלים שעברו MRI לאחר CT התגלו 74 קשריות HCC נוספות. אבחנות אלו העלו את דירוג המחלה של 43 (13.3%) מטופלים והביאו לשינוי בתוכניות הטיפול שלהם.

ניתוח רב-משתנים העלה, כי קבוצת ה-CT+MRI נהנתה משיעור נמוך יותר של הישנות HCC (יחס סיכון: 0.72) ושיעורי תמותה נמוכים יותר (0.65) בהשוואה לקבוצת ה-CT. גם בניתוח של 285 זוגות מטופלים, שהותאמו לפי ציוני זיקה, נמצא כי שיעורי התמותה בקבוצת ה-CT+MRI היו נמוכים יותר באופן מובהק (0.66).

מחקר זה מצא, כי הערכה נוספת ב-MRI עם חומר ניגוד ספציפי לכבד בקרב מטופלים שעברו CT דינמי עקב HCC בקשרית יחידה, הביאה לזיהוי של קשריות HCC נוספות בקרב 16% מהמטופלים, הפחיתה את הסיכון להישנות המחלה והפחיתה את שיעורי התמותה הכללית.

מקור:
Hyung-Don Kim, Young-Suk Lim, Seungbong Han, Jihyun An, Gi-Ae Kim, So Yeon Kim, So Jung Lee, Hyung Jin Won, Jae Ho Byun
Evaluation of Early-Stage Hepatocellular Carcinoma by Magnetic Resonance Imaging With Gadoxetic Acid Detects Additional Lesions and Increases Overall Survival; Gastroenterology, June 2015Volume 148, Issue 7, Pages 1371–1382

נושאים קשורים:  קרצינומה של תאי הכבד,  HCC,  MRI,  חומר ניגוד ספציפי לכבד,  gadoxetic acid,  הישרדות ללא הישנות,  מחקרים
תגובות