איברוטיניב

איברוטיניב כטיפול ראשוני במטופלים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית

מחקר שלב-3 מצא, כי איברוטיניב היתה טובה יותר מזרוע הביקורת בהישרדות ללא התקדמות המחלה, ההישרדות הכוללת, שיעור התגובה והשיפור במדדים ההמטולוגים

28.12.2015, 10:47
צביעה בשיטת רייט המראה תאי לוקמיה מסוג CLL (מקור: ויקיפדיה)

לוקמיה לימפוציטית כרונית (Chronic lymphocytic leukemia - CLL) מופיעה בעיקר במבוגרים שלעתים קרובות סובלים מתחלואה נלווית, לצד דיכוי של מערכת החיסון (immunosuppression) ושל מח העצם (myelosuppression) כתוצאה מהמחלה.

החוקרים ביצעו מחקר אקראי, שלב 3, בינלאומי, ללא סמיות, על מנת להשוות בין שתי תרופות הניתנות באופן פומי - איברוטיניב (ibrutinib, שם מסחרי: אימברוביקה) וכלורמבוציל (chlorambucil , שם מסחרי: לוקראן), במטופלים מבוגרים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית או לימפומה של לימפוציטים קטנים (small lymphocytic lymphoma), שלא קיבלו טיפול בעבר.

החוקרים חילקו באופן אקראי 269 מטופלים בני 65 או יותר, שחלו בלוקמיה לימפוציטית כרונית או לימפומה של לימפוציטים קטנים, שלא טופלו בעבר, לקבלת איברוטיניב או כלורמבוציל. המדד העיקרי שנבדק היה הישרדות ללא התקדמות המחלה, שהוערכה על ידי ועדת סקירה עצמאית.

גיל החציון של המטופלים היה 73. במהלך תקופת מעקב שזמן החציון שלה עמד על 18.4 חודשים, משך ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS - progression-free survival) היה ארוך יותר בזרוע האיברוטיניב, בהשוואה לזרוע הביקורת (חציון PFS טרם הושג לעומת 18.9 חודשים, בהתאמה).

הסיכון להתקדמות או לתמותה היה נמוך ב-84% בקבוצה שקיבלה טיפול באיברוטיניב לעומת הקבוצה שקיבלה טיפול בכלורמבוציל (hazard ratioי0.16; p<0.001).

איברוטיניב האריכה באופן מובהק את ההישרדות הכוללת; אחוז השורדים המוערך לאחר 24 חודשים עמד על 98% בטיפול באיברוטיניב לעומת 85% בטיפול בכלורמבוציל, עם סיכון יחסי לתמותה שהיה נמוך ב-84% בקבוצת האיברוטיניב לעומת קבוצת הכלורמבוציל (יחס סיכונים, 0.16; p=0.001).

שיעור התגובה הכולל היה גבוה יותר בטיפול עם איברוטיניב לעומת כלורמבוציל (86% לעומת 35%, p<0.001). גם שיעור העלייה בהמוגלובין ובטסיות, בהשוואה לערכי הבסיס, היה גדול יותר בקבוצת האיברוטיניב.

תופעות לוואי בכל דרגה, שנצפו בלפחות 20% מהמטופלים שקיבלו טיפול באיברוטיניב כללו: שלשולים, עייפות, שיעול ובחילה; תופעות לוואי שנצפו בלפחות 20% מהמטופלים בכלורמבוציל כללו: בחילה, עייפות, נויטרופניה, אנמיה והקאות. בקבוצת האיברוטיניב, בארבעה מטופלים נצפה דימום בדרגה 3, ובמטופל אחד נצפה דימום בדרגה 4. 87% מהמטופלים בקבוצת האיברוטיניב ממשיכים ליטול את התרופה.

החוקרים מסכמים, כי איברוטיניב הוכיחה עליונות בהשוואה לכלורמבוציל כקו טיפולי ראשון בחולי CLL/SLL. זאת בהסתמך על מדדי הישרדות ללא התקדמות המחלה, הישרדות כוללת, שיעור התגובה הכוללת והשיפור במדדים המטולוגים.

לאיברוטיניב תכנית פיתוח קלינית נרחבת הכוללת נוסף על CLL, גם טיפול ב: Follicular Lymphoma , Marginal Zone Lymphoma, Diffused Large B-Cell Lymphoma, Acute Myeloid Lymphoma and Chronic Graft Versus Host Disease.

מנגנון הפעולה החדשני של איברוטיניב עשוי להוכיח עצמו כיעיל גם במחלות אלו, כתרופה יחידה או בשילוב עם תרופות נוספות המשמשות לטיפול באינדיקציות אלו.

מקור:
Burger, J. A., Tedeschi, A., Barr, P. M., Robak, T., Owen, C., Ghia, P., . . . Kipps, T. J. (2015). Ibrutinib as Initial Therapy for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. New England Journal of Medicine, 373(25), 2425-2437. doi: doi:10.1056/NEJMoa1509388

נושאים קשורים:  איברוטיניב,  כלורמבוציל,  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  לימפומה של לימפוציטים קטנים,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים