מחקרים

מניעת בחילות והקאות הנגרמות מכימותרפיה (CINV) בילדים חולי סרטן המקבלים כימותרפיה אמטוגנית ברמה בינונית-גבוהה: פלונסטרון אל מול אונדנסטרון

מחקר רנדומאלי, פאזה 3, כפול סמיות, להערכת העדר נחיתות

13.04.2016, 11:07

פלונסטרון, סטרון מדור חדש, הוכיח בעבר יעילות במניעה של בחילות והקאות כתוצאה מכימותרפיה (CINV) בחולי סרטן מבוגרים, המטופלים בכימותרפיה אמטוגנית ברמה בינונית-גבוהה. פוטנציאל היעילות ובטיחות הפרופיל של פלונסטרון הושווה בפרסומים קודמים עם אונדנסטרון, דולסטרון וגרניסטרון (סטרונים דור ישן) באוכלוסייה המבוגרת. נכון להיום, מעט מחקרים בנושא תרופות נוגדות בחילה בוצעו באוכלוסייה הפדיאטרית.

במחקר זה העריכו החוקרים את יעילות ובטיחות פלונסטרון מול אונדנסטרון בחולים פדיאטריים, והוא אחד הנרחבים ביותר מבין מחקרים שבחנו יעילות של טיפול תומך בחולים פדיאטריים המטופלים בכימותרפיה.

המחקר כלל מספר רב של מרכזים רפואיים, ממספר מדינות, היה כפול סמיות, פאזה 3, וכלל מטופלים בגילאים 0-17 שנים.

החולים חולקו לשלוש קבוצות:

1 עד 4 מחזורים של פלונסטרון  10μg/kg
2 עד 4 מחזורים של פלונסטרון  20μg/kg
3 מנות של 150μg/kg אונדנסטרון
מדד היעילות העיקרי שנבדק היה תגובה מלאה (ללא הקאות, נסיונות הקאה או שימוש בתרופות הצלה) במהלך התקופה החריפה (יממה ראשונה לטיפול: 0-24 שעות) במחזור הטיפול הכימותרפי הראשון, כפי שהוערכה על ידי המטופלים.

המטרה העיקרית בהערכת היעילות היתה להדגים היעדר נחיתות (Non inferiority) של פלונסטרון לעומת אונדנסטרון במהלך התקופה החריפה לטיפול במחזור הכימותרפיה הראשון.

מדד יעילות משני שנבדק היה הערכת יעילות התרופות בשלב המאוחר (בין 24 שעות ל-120 שעות מתחילת הכימותרפיה) ואת סך התקופה לאחר התחלת הכימותרפיה (0-120).

במחקר השתתפו 502 מטופלים. 169 קיבלו μg/kgי10 פלונסטרון; 169 μg/kgי20 פלונסטרון; ו-164 קיבלו אונדנסטרון 3 × μg/kgי150. מאפייני הבסיס של המטופלים בקבוצות השונות היו דומים. רוב המטופלים קיבלו כימותרפיה אמטוגנית במידה בינונית. רוב המטופלים לא היו נאיביים לכימותרפיה, וכמחציתם קיבלו במקביל טיפול בסטרואידים.

בתקופה החריפה (0-24 שעות), תגובה מלאה תועדה ב-90י(54%) מטופלים בקבוצה הראשונה, ב-98י (59%) בקבוצה השניה וב-95י(59%) בקבוצה השלישית, בהתאמה.

היעדר נחיתות של פלונסטרון לעומת אונדנסטרון הודגם עבור קבוצת ה-μg/kgי20 פלונסטרון בשלב החריף. היעדר נחיתות של פלונסטרון אל מול אונדנסטרון לא הודגם בקבוצת ה-μg/kgי10. לא נצפו הבדלים בין האוכלוסייה שטופלה במקביל בסטרואידים ובין אלו שהיו ללא טיפול בסטרואידים.

בזמן מחזור הטיפול הראשון, תופעות לוואי הקשורות לטיפול דווחו ב-134י(80%) מתוך 167 מטופלים אשר קיבלו μg/kgי10 פלונסטרון, ב-113 (69%) מתוך 163 אשר קיבלו μg/kgי20 פלונסטרון, וב-134 (82%) מתוך 164 מטופלים באונדנסטרון.

תופעת הלוואי השכיחה ביותר הקשורה לטיפול היתה הפרעות במערכת העצבים המרכזית, בעיקר כאבי ראש, אשר התרחשו ב-3 (2%) מטופלים שקיבלו μg/kgי 10 פלונסטרון, ובמטופל אחד אשר קיבל μg/kgי 20 פלונסטרון, ובשני מטופלים (1%) בקבוצת האונדנסטרון.

שיעור היארעות תופעות לוואי חמורות במחזור הטיפול הראשון היה נמוך יותר בקבוצת ה-μg/kgי20 פלונסטרון (43 [26%]) לעומת קבוצת ה-μg/kgי10 פלונסטרון (52 [31%]) ולעומת קבוצת האונדנסטרון (55 [34%]). רוב תופעות הלוואי שתועדו במחקר על ידי החוקרים היו ללא קשר לטיפול נוגד הבחילה עצמו.

במחקר הודגם היעדר נחיתות לטיפול במנה חד פעמית של μg/kgי20 פלונסטרון במהלך התקופה החריפה של המחזור הכימותרפי הראשון במחקר לעומת אונדנסטרון אשר ניתן במספר מנות ביום.

מהתוצאות ניתן להסיק על פוטנציאל לעליונות פלונסטרון על פני אונדנסטרון בתקופה המאוחרת יותר ובסך כל הטיפול. תוצאה אחרונה זו הינה חשובה בשל העובדה שכיום אין מענה מספק לבחילות וההקאות בתקופה המאוחרת יותר לאחר השחרור מבית החולים, ופלונסטרון במינון גבוה נותן מענה לסוגיה זו בדיוק.

פלונסטרון במנה חד פעמית מספק הקלה לחולים פדיאטרים עד ל-5 ימים ממתן הכימותרפיה, אחרי שכבר שוחררו מבית החולים והם כבר בביתם.

מחקר זה הינו חלק מתוכנית ה-FDAי(US Food and Drug Administrationלפיתוח ומחקר תרופות נוגדות בחילה והקאות בילדים המטופלים בכימותרפיה. כיום, μg/kgי20 פלונסטרון מאושר על ידי ה-EMAי(European Medicines Agency) וה-FDA למניעה של בחילות והקאות הקשורות לטיפול כימותרפי בחולים פדיאטריים מגיל חודש ועד 17 שנים.

ההתוויה המאושרת בישראל של פאלוקסי, היא למניעה של בחילות והקאות אקוטיות כתוצאה מכימותרפיה בעלת פוטנציאל אמטוגני גבוה ולמניעה של בחילות והקאות כתוצאה מכימותרפיה בעלת פוטנציאל אמטוגני בינוני, פאלוקסי מיועדת לטיפול במבוגרים ובילדים מגיל חודש ומעלה.

פאלוקסי זמין בקופות החולים ומאושר בסל הבריאות למטופלים הבאים:
א. במטופל בכימותרפיה בעלת פוטנציאל אמטוגני גבוה – נוסף על הטיפול הקיים;
ב. במטופל בכימותרפיה בעלת פוטנציאל אמטוגני בינוני.*

*במטופל כאמור לא יינתן הטיפול בתכשיר בשילוב עם Aprepitant

פלונסטרון מומלץ על ידי מספר קווים מנחים בינלאומיים לטיפול ב-CINV במבוגרים, וכאמור גם בילדים. אחד מיתרונותיו טמון במתן החד-פעמי שלו וביעילות המתמשכת ל-5 ימים.

מקור:
Palonosetron versus ondansetron for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in paediatric patients with cancer receiving moderately or highly emetogenic chemotherapy: a randomised, phase 3, double-blind, double-dummy, non-inferiority study Gábor Kovács, Antonio E Wachtel, Elena V Basharova, Tulla Spinelli, Pierre Nicolas, Edita Kabickova
Lancet Oncol 2016, Published online January 18, 2016

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  כימותרפיה,  סרטן,  כימותרפיה אמטוגנית,  פאלוקסי,  פלונסטרון,  אונדנסטרון,  בחילות,  הקאות,  תופעות לוואי