מחקרים

טלימוגן להרפארפבק מביא לתגובה משמעותית במטופלים עם מלנומה מתקדמת

זריקה ישירה לנגע מלנומה עם הנגיף האונקוליטי טלימוגן להרפארפבק (talimogene laherparepvec) מביאה להצטמקות ניכרת בקרב כשני שלישים מהנגעים והיעלמותם של כמחצית מהנגעים

נגיף הרפס (מקור: ויקיפדיה)

תוצאות ניסוי קליני שלב II העלו כי טלימוגן להרפארפבק (talimogene laherparepvec), נגיף הרפס שהורג תאים סרטניים ומקודד ל-GM-CSFי (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) הביא לשיעורי תגובה אובייקטיבית של 26% בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת. עם זאת, לא דווח על שיעורי התגובה של נגעים אינדיבידואלים.

קיימת השערה, לפיה טלימוגן להרפארפבק מתווך פעילות נוגדת גידולים דרך הרג תאים סרטניים והשראת (induction) פעילות חיסונית מערכתית ספציפית לגידול. על בסיס השערה זאת, בחנו החוקרים את שיעורי התגובה הבלתי-תלויה של נגעים עוריים עם וללא הזרקת הנגיף.

במסגרת ניסוי קליני רב-מרכזי עם זרוע טיפול יחידה בשלב IIי, 50 מטופלים עם מלנומה בשלבים IIIC או IV טופלו בטלימוגן להרפארפבק. המטופלים טופלו עד להשגת תגובה מלאה, היעלמות כל הגידולים הנגישים, התקדמות המחלה עם השלכות קליניות או רעילות בלתי נסבלת.

מובאות להלן תוצאות ניתוח post hoc על ההשפעות המערכתיות של טלימוגן להרפארפבק בנגעים שהוזרקו עם הנגיף, ובשני סוגי נגעים שלא הוזרקו עם הנגיף – נגעים פנימיים (באיברים הפנימיים, visceral) או לא פנימיים.

11 מבין 23 מטופלים (47.8%) חוו ירידה של 30% ויותר בנטל הכללי של נגעים לא פנימיים שלא הוזרקו בנגיף, ושניים מבין 12 מטופלים (16.7%) היו עם ירידה של 30% ויותר בנטל הכללי של נגעים פנימיים. מבין 128 נגעים שניתנים להערכה, אשר קיבלו זריקה ישירה של טלימוגן להרפארפבק, 86 נגעים (67.2%) קטנו ב-30% או יותר בגודלם ו-59 נגעים (46.1%) נעלמו לחלוטין.

מבין 146 נגעים לא פנימיים שלא הוזרקו עם הנגיף, 60 (41.1%) קטנו ב-30% ויותר בגודלם, ורובם (44 נגעים, 30.1%) נעלמו כליל. מבין 32 נגעים פנימיים, ארבעה (12.5%) קטנו ב-30% או יותר ושלושה (9.4%) נעלמו כליל.

חציון הזמן עד תגובת הנגע היה הקצר ביותר עבור נגעים שהוזרקו ישירות עם הנגיף (18.4 שבועות), ואחריהם נגעים לא פנימיים שלא הוזרקו (23.1 שבועות) ונגעים פנימיים (51.3 שבועות). ממצאים אלה עקביים ביחס להתחלת התגובה החיסונית המעוכבת נוגדת הגידול, המקומית והמערכתית, לנגיף טלימוגן להרפארפבק.

לסיכום, תוצאות המחקר תומכות בקיומן של השפעות מקומיות ומערכתיות של אימונותרפיה עם הנגיף טלימוגן להרפארפבק עבור מטופלים עם מלנומה מתקדמת.

מקור:
Howard L. KaufmanEmail authorView ORCID ID profile, Thomas Amatruda, Tony Reid, Rene Gonzalez, John Glaspy, Eric Whitman, Kevin Harrington, John Nemunaitis, Andrew Zloza, Michael Wolf and Neil N. Senzer; Systemic versus local responses in melanoma patients treated with talimogene laherparepvec from a multi-institutional phase II study; Journal for ImmunoTherapy of Cancer20164:12; DOI: 10.1186/s40425-016-0116-2

http://jitc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40425-016-0116-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  טלימוגן להרפארפבק,  talimogene laherparepvec,  נגיף הרפס אונקוליטי,  GM-CSF,  מלנומה,  פעילות חיסונית נוגדת גידולים
תגובות