מחקרים

היארעות וסבירות לסרטן ריאות של קשריות חדשות בסקירות CT

כי קשריות סולידיות חדשות מזוהות בכל סבב של בדיקות סקר ב-5-7% מהמטופלים העוברים בדיקות סקר לסרטן ריאות על ידי Low-dose CT; קשריות אלו בעלות סבירות גבוהה לממאירות אפילו בגודל קטן, ולכן דורשות מעקב אגרסיבי יותר

15.06.2016, 10:17
תמונת CT של הריאות (מקור: ויקיפדיה)
תמונת CT של הריאות (מקור: ויקיפדיה)

קווי ההמלצה החדשים ממליצים על בדיקות סקר לסרטן ריאות על ידי Low-dose CT למטופלים בסיכון גבוה. דיווחים על קשריות חדשות לאחר סקירת הבסיס הינם נדירים ולא עקביים בשל שונות בהגדרות שבשימוש.

מחקר חדש בדק את ההיארעות של קשריות סולידיות חדשות והסבירות שלהן להיות סרטן ריאות, בבדיקות סקר חוזרות במחקר NELSON.

מחקר NELSON הינו מחקר רב מרכזי, מבוקר, אקראי המתקיים היום. בין השנים 2003 ל-2006 גויסו למחקר משתתפים שעישנו לפחות 15 סיגריות ביום במשך יותר מ-25 שנה, או 10 סיגריות ביום במשך יותר מ-30 שנה והיו מעשנים בהווה, או שהפסיקו לעשן לפני פחות מ-10 שנים.

המשתתפים חולקו אקראית לקבלת בדיקות סקר בשימוש ב-Low-dose CTי (7,915 משתתפים) או לקבוצת ביקורת שלא עברה בדיקות סקר (7,907 משתתפים). משנת 2004 ועד 2006, 7,557 משתתפים עברו סקירת CT ראשונית, ו-7,295 משתתפים עברו סבב שני ושלישי של בדיקות הסקר.

במחקר הנוכחי נכללו כל המשתתפים עם קשרית סולידית לא מסוידת שנרשמה כחדשה או כקטנה מ-15 מ"מ³ (ערך הזיהוי במחקר) בסקירות קודמות. נפח הקשרית נבדק גם על ידי שימוש בתוכנת מחשב.

נבדק ערך ההכפלה המקסימלי עבור קשריות עם אחוז שינוי נפח מוערך של 25% או יותר, כמייצג את שיעור הגדילה המינימאלי במשך הזמן מהבדיקה הקודמת. אבחון סרטן ריאות התבסס על היסטולוגיה, ושפירות התבססה על היסטולוגיה או גודל יציב במשך לפחות שנתיים.

באנליזה נכללו משתתפים עם לפחות קשרית סולידית לא מסוידת אחת בבדיקת הסקר השנייה או השלישית. בשני סבבי בדיקות הסקר, נרשמו 1,222 קשריות חדשות ב-787 (11%) משתתפים. קשרית סולידית חדשה אובחנה כסרטן ריאות ב-49 (6%) משתתפים עם קשרית סולידית חדשה. 34 (68%) מקרי סרטן ריאות אובחנו בשלב 1.

נפח הקשרית היווה פקטור אבחנתי חזק (Area under the curve 0.795;י 95%CIי 0.728-0.862; p<0.0001). קשריות קטנות מ-27 מ"מ³ היו בעלות סבירות נמוכה לסרטן ריאות [2 (0.5%) מתוך 417 קשריות ; סבירות לסרטן ריאות 0.5% ; 95%CIי 0.0-1.9]. קשריות בעלות נפח של 27 מ"מ³ עד 206 מ"מ³ היו בעלות סבירות בינונית [17 (3.1%) מתוך 542 קשריות ; סבירות לסרטן ריאות 3.1% ; 95%CIי 1.9-5.0]. קשריות בעלות נפח של 206 מ"מ³ או יותר היו בעלות סבירות גבוהה לסרטן ריאות [29 (16.9%) מ-172 קשריות ; סבירות לסרטן ריאות 16.9% ; 95%CIי12.0-23.2]. נפח של 27 מ"מ³ או יותר היה בעל יותר מ-95% רגישות עבור סרטן ריאות.

מחקר זה מראה, שקשריות סולידיות חדשות מזוהות בכל סבב של בדיקות סקר ב-5-7% מהמטופלים העוברים בדיקות סקר לסרטן ריאות על ידי Low-dose CT. קשריות אלו בעלות סבירות גבוהה לממאירות אפילו בגודל קטן.

ממצאים אלו צריכים להילקח בחשבון בקווי הנחייה עתידיים, וקשריות סולידיות חדשות דורשות מעקב אגרסיבי יותר מקשריות המזוהות בבדיקות הראשוניות.

מקור:
Occurrence and lung cancer probability of new solid nodules at incidence screening with low-dose CT: analysis of data from the randomised, controlled NELSON trial. Walter, Joan E et al. The Lancet Oncology. 2016.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  CT,  בדיקות סקר,  עישון,  קשרית ריאתית
תגובות