סרטן-לבלב

FOLFIRINOX מאריכה הישרדות עם סרטן לבלב מקומי מתקדם

מטה-אנליזה מצאה, כי טיפול קו-ראשון בסרטן לבלב מקומי, מתקדם ובלתי נתיח עם FOLFIRINOX הביא להישרדות כללית שנעה בין 10 חודשים לכשלוש שנים, בעוד שהטיפול הסטנדרטי, גמציטבין, מביא להישרדות הנמשכת חודשים ספורים בלבד

10.07.2016, 11:39
כימותרפיה, תופעות לוואי (צילום: אילוסטרציה)

35% ממקרי סרטן הלבלב מאובחנים כאשר המחלה מתקדמת מקומית ובלתי נתיחה. מספר מחקרים בחנו בקרב מטופלים עם סרטן לבלב מקומי מתקדם את משטר הטיפול הכימותרפי המשולב FOLFIRINOX - לויקובורין (Leucovorin), פלואורואורציל (Fluorouracil), אירינוטקאן (Irinotecan) ואוקסאליפלטין (Oxaliplatin -Oxaltin).

מחקר זה העריך את היעילות של FOLFIRINOX כטיפול קו ראשון בקרב אוכלוסיית מטופלים זו.

בוצע חיפוש שיטתי במאגרי החיפוש
Embase, MEDLINE (OvidSP), Web of Science, Scopus, PubMed Publisher, Cochrane ו-Google Scholar אחר מאמרים שפורסמו בין יולי 1994 ליולי 2015, בהם נכללו מטופלים שלא קיבלו טיפול קודם וטופלו ב-FOLFIRINOX כטיפול קו ראשון בסרטן לבלב מקומי מתקדם.

התוצא העיקרי שנבדק היה ההישרדות הכללית. התוצאים המשניים היו הישרדות ללא התקדמות, שיעורי תופעות לוואי בדרגות 3 או 4, שיעור המטופלים שעברו רדיותרפיה או כימו-רדיותרפיה, כריתה כירורגית לאחר FOLFIRINOX וכריתה R0 (מרפאת).

תוצאי ההישרדות הוערכו בשיטת קפלן-מאייר עם נתונים של המטופלים. תופעות לוואי בדרגות 3 או 4 ושיעור המטופלים שעברו רדיותרפיה, כימו-רדיותרפיה או כריתה כירורגית חושבו במודל השפעות אקראיות.

במטה-אנליזה נכללו 13 מאמרים שהקיפו 689 מטופלים, מתוכם 355 (52%) היו עם סרטן לבלב מקומי מתקדם. 11 מחקרים בהם השתתפו 315 מטופלים עם מחלה מקומית מתקדמת דיווחו על תוצאי הישרדות והתאימו למטה-אנליזה ברמת המטופלים.

חציון ההישרדות הכללית, שחושב מתחילת הטיפול עם FOLFIRINOX, נע בין 10.0 חודשים (95% רווח בר סמך 4.0-16.0) ל-32.7 חודשים (23.1-42.3) במחקרים שנסקרו, וניתוח ברמת המטופלים מצא כי חציון ההישרדות הכללית עמד על 24.2 חודשים (21.7-26.8).

חציון ההישרדות ללא התקדמות נע בין 3.0 חודשים (95% רווח בר סמך לא חושב) ל-20.4 חודשים (6.5-34.3) במחקרים שנסקרו, וניתוח ברמת המטופלים מצא כי חציון ההישרדות ללא התקדמות עמד על 15.0 חודשים (13.8-16.2).

עשרה מחקרים אשר הקיפו 490 מטופלים דיווחו על 296 אירועים של תופעות לוואי בדרגות 3 או 4 (60.4 אירועים לכל 100 מטופלים). לא אירעו מקרי מוות שיוחסו לרעילות FOLFIRINOX.

שיעור המטופלים שעברו רדיותרפיה או כימו-רדיותרפיה נע בין 31% ל-100% במחקרים שנסקרו. בשמונה מחקרים, 154 (57%) מבין 271 מטופלים עברו רדיותרפיה או כימו-רדיותרפיה אחרי השלמת FOLFIRINOX. השיעור המצטבר של מטופלים שעברו טיפול רדיותרפי כלשהו היה 63.5% (95% רווח בר סמך 43.3-81.6, I2 = 90%).

שיעור המטופלים שעברו כריתה כירורגית עקב סרטן לבלב מקומי מתקדם נע בין 0% ל-43%. שיעור המטופלים שעברו כריתה R0, מבין כלל המטופלים שעברו כריתה כירורגית, נע בין 50% ל-100% במחקרים שנסקרו.

ב-12 מחקרים, 91 (28%) מבין 325 מטופלים עברו כריתה כירורגית אחרי השלמת FOLFIRINOX. השיעור המצטבר של מטופלים שעברו כריתה כירורגית היה 25.9% (95% רווח בר סמך 20.2-31.9, I2 = 90%). כריתה R0 בוצעה ב-60 (74%) מבין 81 מטופלים. השיעור המצטבר של מטופלים שעברו כריתה R0 היה 78.4% (95% רווח בר סמך 60.2-92.2, I2 = 64%).

המחקר העלה, כי מטופלים עם סרטן לבלב מקומי מתקדם אשר טופלו עם FOLFIRINOX היו עם חציון הישרדות כללית של 24.2 חודשים – הישרדות ממושכת יותר מזו שדווחה עם גמציטבין (Gemcitabine – Gemzar, Gemnil,י Meditabine), אשר עמדה על 6-13 חודשים.

יש צורך במחקרים נוספים כדי להעריך את התוצאות המבטיחות של מחקר זה במסגרת מבוקרת עם הקצאה אקראית, וכדי לקבוע אלו מטופלים יניבו מרדיותרפיה, כימו-רדיותרפיה או כריתה כירורגית לאחר FOLFIRINOX.

מקור:
Mustafa Suker, Berend R Beumer, Eran Sadot, Lysiane Marthey, Jason E Faris, Eric A Mellon, Bassel F El-Rayes, Andrea Wang-Gillam, Jill Lacy, Peter J Hosein, Sing Yu Moorcraft, Thierry Conroy, Florian Hohla, Peter Allen, Julien Taieb, Theodore S Hong, Ravi Shridhar, Ian Chau, Casper H van Eijck, Bas Groot Koerkamp FOLFIRINOX for locally advanced pancreatic cancer: a systematic review and patient-level meta-analysis; The Lancet Oncology, Volume 17, No. 6, p801–810, June 2016; Published Online: 06 May 2016

נושאים קשורים:  סרטן-לבלב,  גידול בלתי נתיח,  סרטן לבלב מקומי מתקדם,  FOLFIRINOX,  לויקובורין,  Leucovorin,  פלואורואורציל,  fluorouracil,  אירינוטקאן,  irinotecan,  אוקסאליפלטין,  oxaliplatin,  טיפול קו ראשון,  רדיותרפיה,  כימו-רדיותרפיה,  כריתה כירורגית,  כריתה R0,  גמציטבין,  gemcitabine,  Gemzar,  הישרדות כללית,  מחקרים
תגובות
11.07.2016, 19:39

עדיף למות מאשר לסבל את תופעות הלואי של המטופלים שבין וכה לא חיים חיי נצח חבל על הסבל שלהם ושל משפחתם