צריבה בגלי רדיו

צריבה בגלי רדיו מאריכה הישרדות מטופלים עם מספר גידולים בכבד בשלבים מוקדמים

צריבה על ידי גלי רדיו מאריכה הישרדות כללית והישרדות ללא הישנות של מטופלים עם גידולים ספורים מסוג קרצינומה של תא הכבד (HCC) בשלב מוקדם, בפרט כאשר מספר הגידולים נמוך יותר והם נמצאים באותה אונה בכבד

סרטן כבד (צילום: אילוסטרציה)

צריבה באמצעות גלי רדיו (Radiofrequency ablation – RFA) הומלצה במשך שנים כטיפול מרפא עבור מטופלים עם נגע יחיד בשלב מוקדם של קרצינומה של תא כבד (hepatocellular carcinoma - HCC). עם זאת, עדיין לא ידוע כמה יעילה שיטה זו כאשר קיימים מספר גידולים במוקדים שונים.

בוצע מחקר רטרוספקטיבי כדי להעריך את שיעורי ההישרדות הכללית וההישרדות ללא הישנות של מטופלים עם HCC מוקדמת עם מספר גידולים אשר עברו RFA בשיטות שונות.

למחקר גויסו 154 מטופלים עם HCC וגידולים במספר מוקדים, אשר ענו על קריטריוני מילאן ועברו RFA. החוקרים חילקו את המטופלים לשלוש קבוצות לפי השיטה הכירורגית בה בוצעה RFA: מלעורית (percutaneous), לפרוסקופית או פתוחה. הבחירה בשיטה הכירורגית התבססה על מיקומי הגידולים ואם נדבקו לווריד הנבוב התחתון מתחת לכבד או לאיברי מערכת העיכול.

המטופלים חולקו לשתי תתי-קבוצות, לפי מספר הגידולים ומיקומם.

לא אירעו מקרי מוות ב-30 הימים לאחר הניתוח ולא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות מבחינת סיבוכים, הישרדות כללית או הישרדות ללא הישנות.

שיעורי ההישרדות הכללית לאחר שנה, שלוש וחמש שנים היו 88.9%, 75.5% ו-50.9% בתת-קבוצה של מטופלים שהיו עם שני גידולים, בהתאמה, לעומת 91.3%, 56.3% ו-17.3% בתת-קבוצה של מטופלים שהיו עם שלושה גידולים, בהתאמה (P=0.001).

שיעורי ההישרדות הכללית לאחר שנה, שלוש וחמש שנים היו 93.2%, 77.4% ו-50.8% בתת-קבוצה של מטופלים עם גידולים שונים באותה אונה בכבד, בהתאמה, לעומת 82.4%, 54.8% ו-23.0% בתת-קבוצה של מטופלים שהיו עם גידולים באונות שונות בכבד, בהתאמה (P=0.001).

RFA הוכחה במחקר זה כשיטה יעילה ובטוחה לטיפול ב-HCCs רב-מוקדיות. בקרב מטופלים עם שני גידולים באותה אונת כבד, FRA השיגה תוצאים ארוכי-טווח טובים יותר, הן מבחינת הישרדות כללית והן מבחינת הישרדות ללא הישנות.

מקור:
Wei Zhang, Li Jiang, Lunan Yan, Jiayin Yang, Bo Li, Tianfu Wen, Yong Zeng, WenTao Wang, Mingqing Xu; Radiofrequency ablation for HCC patients with multifocal tumours meeting the Milan criteria: A single-centre experience; Journal of Hepatology, Published online: June 05, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.05.044

נושאים קשורים:  צריבה בגלי רדיו,  סרטן בכבד,  התפשטות מקומית של סרטן,  סרטן רב-מוקדי,  הישרדות כללית,  מחקרים,  קרצינומה של תאי הכבד
תגובות