לוקמיה מיאלובלסטית חריפה

ביטוי קולטן MPL על תאי בלאסט מנבא תרומבוציטופניה ונויטרופניה בחולי AML

ציטופניה בדם ההיקפי של חולי AML אמנם קשורה לנטל תאי הבלאסט במח העצם, אך רמות גבוהות של ביטוי MPL, קולטן לתרומבופואטין, על גבי תאי בלאסט, מנבאות ספירה נמוכה של טסיות ונויטרופילים

09.10.2016, 07:26
לוקמיה (הדמיית אילוסטרציה)

בעוד שגוברת ההבנה של המנגנונים המולקולריים המובילים להתפתחות לוקמיה מיאלובלסטית חריפה (acute myeloblastic leukemia - AML), הפתוגנזה של ציטופניה בדם ההיקפי - גורם עיקרי לתמותה בקרב חולי AML - נותרה בלתי-ברורה.

לפי ההנחה הרווחת, AML גורמת להעברת ייצור תאי דם חדשים הרחק ממח העצם. עם זאת, כאשר בדקו החוקרים עוקבת מטופלים ראשונית שכללה 223 חולי AML, לא נמצא כל קשר בין תוכן תאי הבלאסט במח העצם לציטופניה. ממצא זה העלה ספק בתאוריית העברת ייצור תאי הדם.

מדידות הריכוז של תרומבופואטין (thrombopoietin - TPO) בדם, וסת מרכזי של תאי גזע המטופואטים ומגה-קריוציטים, חשפה אובדן קשר פיזיולוגי שלילי לספירת הטסיות במקרים של AML עם תאי בלאסט המבטאים את MPL, קולטן ל- TPOי(scavenging).

מחקרים מכניים הראו, כי תאי בלאסט המבטים MPLhi אכן מסוגלים לפנות TPO, וכך ככל הנראה מביאים לרמות ציטוקינים שאינן מספיקות על מנת לאפשר יצירת תאי דם שאינם ממקור חולה.

בוצע מחקר עוקבה רב-מרכזי עם Microarray analysis, אשר כלל 437 מקרים של AML עם ביטוי MPL שאושר במעבדה. ביטוי MPL נבחן כגורם ניבוי מרכזי לתרומבוציטופניה ונויטרופניה ב-AML. זאת ועוד, נמצא גם כי מקרי AML עם (t(8;21 היו עם הביטוי הגבוה ביותר של MPL והערכים הנמוכים ביותר של ממוצעי ספירת טסיות וספירת נויטרופילים מוחלטת מבין תתי הקבוצות שנבדקו.

מחקר גנטי זה הסביר את הפתופיזיולוגיה של ציטופניה בדם ההיקפי במדגם סביר של מטופלים עם AML. בעוד שציטופניה זו אכן קשורה לתוכן תאי בלאסט במח העצם, ביטוי MPL הוא גורם ניבוי חזק לציטופניה, מאחר וקולטן זה מסיר TPO מהדם וכך מביא לרמות ציטוקינים נמוכות מדי לייצור תאי דם מחוץ למח העצם.

מקור:
Philipp J. Rauch, Jana M. Ellegast, Corinne C. Widmer, Kristin Fritsch, Jeroen S. Goede, Peter J.M. Valk, BobLöwenberg, Hitoshi Takizawa, Markus G. Manz; MPL expression on AML blasts predicts peripheral blood neutropenia and thrombocytopenia
Blood 2016 :blood-2016-04-711986; doi:10.1182/blood-2016-04-711986

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלובלסטית חריפה,  AML,  תאי בלאסט,  ציטופניה,  תרומבופואטין,  MPL,  ספירת טסיות,  ספירת נויטרופילים,  נויטרופניה,  טרומבוציטופניה,  מחקרים
תגובות