מחקרים

קשירת צינור הזרע (וסקטמי) אינה קשורה לסיכון גבוה יותר לסרטן הפרוסטטה

מחקר שסקר יותר מ-300,000 גברים שעברו וסקטומי (קשירת צינור הזרע), לא מצא קשר בין הפרוצדורה להיארעות מוגברת של סרטן הפרוסטטה, לאחר התאמה לגורמים מבלבלים

07.11.2016, 22:38
ניתוח, חיטוי (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בדק את הקשר בין קשירת צינור הזרע (Vasectomy) לבין סרטן הפרוסטטה, לאחר התאמה למדדים של התנהגות הקשורה לבריאות.

המחקר היה מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה, שנערך על בסיס מספר מסדי נתונים בקנדה בין השנים 1994 ל-2012.

326,607 גברים בגילאים 20 עד 65 שעברו קשירת צינור זרע והותאמו 1:1 על בסיס גיל (טווח של שנתיים), גיל כניסה לעוקבה, ניקוד קו-מורבידיות ואזור גיאוגרפי, לגברים שלא עברו הליך זה.

התוצא הראשוני שנמדד היה היארעות סרטן הפרוסטטה. תוצאים משניים כללו דירוג (Grade) סרטן הפרוסטטה, שלב (Stage) סרטן הפרוסטטה ותמותה.

3,462 מקרים של סרטן הפרוסטטה זוהו לאחר תקופת מעקב חציונית של 10.9 שנים: 1,843 (53.2%) בקבוצת קשירת צינור הזרע ו-1,619 (46.8%) בקבוצה שלא עברה את ההליך. באנליזה לא מותאמת, קשירת צינור הזרע היתה קשורה לעלייה קלה בהיארעות של סרטן הפרוסטטה (Hazard ratio 1.13י; 95%CI 1.05-1.20). עם זאת, לאחר התאמה למדדי בריאות, לא נותר קשר זה (Adjusted hazard ratio 1.02י; 95%CIי0.95-1.09).

בנוסף, לא נמצא קשר בין וסקטומי לדירוג גבוה של סרטן הפרוסטטה (Adjusted odds ratio 1.05י; 95%CIי0.67-1.66), שלב מתקדם של סרטן הפרוסטטה (Adjusted odds ratio 1.04י; 95%CIי0.81-1.34) או תמותה (Adjusted hazard ratio 1.06י; 95%CIי0.60-1.85).

מסקנת החוקרים היתה, כי ממצאים אלא לא תומכים בקשר עצמאי בין קשירת צינור הזרע לסרטן הפרוסטטה.

מקור:
Nayan Madhur, Hamilton Robert J, Macdonald Erin M, Li Qing, MamdaniMuhammad M, Earle Craig C et al.Vasectomy and risk of prostate cancer: population based matched cohort study BMJ 2016; 355 :i5546

נושאים קשורים:  מחקרים,  וסקטומי,  קשירת צינור הזרע,  סרטן הפרוסטטה
תגובות