שבוע המודעות לסרטן

סיווג סרטן שד לפי פרופיל גנומי עשוי להביא לבחירה מדויקת בטיפול תרופתי ולגרום לשיפור בתוצאות המחלה

פרופיל גנומי של כ-8,600 גידולים מסוג קרצינומה של השד חשף מספר מסלולים תאיים אשר צפויים להגיב לטיפול מולקולרי ממוקד ולהביא לסיווג חדש של תתי-סוגים של סרטן השד

05.03.2017, 06:35
ריצוף גנטי, דנ"א, מוטציות (צילום: אילוסטרציה)

קביעת פרופיל גנומי מקיף (comprehensive genomic profiling - CGP) על ידי hybrid capture (הכלאת החומר הנבדק עם דנ"א מסומן) חשף תתי-סוגים של סרטן שד לפי שינויים גנומיים ספציפיים אשר צפויים להגיב לטיפולים מולקולריים ממוקדים, זאת במקום הסיווג השגרתי של גידולים בשד לפי ביטוי קולטנים להורמונים.

בוצע CGP למעל מ-8,600 דגימות רקמה מקרצינומות של השד (40% מהדגימות היו גידולים ראשוניים, 60% גרורות), אשר סקר 315 גנים הקשורים להתפתחות ממאירויות, בחיפוש אחר שינויים גנומיים עבורם קיימים טיפולים ממוקדי מטרה.

CGP איתר שינויים גנומיים, המתחלקים לפי המסלולים הבאים:
PI3K/AKT/mTORי(51% מהדגימות), FGFRי(31%), CDKי(31%), HRDי (Homologous recombination deficiencyי; 15%), ERBBי (15%) ו"רגישים לאימונותרפיה" (5%), אשר מהווים מטרה לתרופות ממוקדות מטרה שאושרו לשימוש ע"י FDA. כמו כן, נמצאו מוטציות נדירות בגנים המקודדים לקינאזות, כגון RETי, ROS1 ו-RAF, אשר עשויות להגיב לטיפול עם מעכבי קינאזות ספציפיים.

80% מהגידולים הכילו שינויים גנומיים ברי טיפול במסלול תאי אחד לפחות וכשליש מהגידולים הכילו שינויים במסלול תאי אחד בלבד. בעוד שבאימונוהיסטוכימיה רק כ-10% מהגידולים יראו ביטוי יתר של HER2, בדיקת CGP מצאה מוטציה במסלול זה ב-15% מהמקרים.

2.5% מהמקרים של סרטן השד הדגימו מדד עומס מוטציות גבוהה (TMB), המנבא בצורה יותר מדוייקת סיכוי לתגובה לאימונותרפיה, ולא נמצאה קורלציה בין צביעה של PD-L1 לעומס המוטציות.

כמו כן, נמצאו קורלציות בין מסלולים שונים,. מוטציות ב-ESR1 נמצאו בשכיחות גבוהה יותר בקומבינציה עם שינויים במסלולים של FGFR ו-CDK, בועד ש-HRD נמצא בשכיחות נמוכה יותר בשילוב עם מוטציות במסלולים אלה.

מחקר זה מציג סיווג חדש לתתי-סוגים של סרטן השד אשר צפוי לשפר את התוצאה הקלינית. סיווג הגידולים לפי השינויים הגנומיים הספציפיים מביא לבחירת אסטרטגיית טיפול מותאמת אישית, אשר עשוי להביא לשיעורי תגובה והישרדות גבוהים יותר בהשוואה לבחירת טיפול לפי סטטוס קולטנים להורמונים.

CGP סיפק מידע מקיף יותר מאימונוהיסטוכימיה וצפוי לשמש בעתיד כבדיקה שגרתית לחולות סרטן השד, במטרה לספק רפואה מותאמת אישית לפי המאפיינים המולקולריים של כל גידול.

בדיקות גנומיות מקיפות המבוצעות על פלטפורמת NGSי(Next Generation Sequencing) מאפשרות זיהוי והכוונה לטיפולים ממוקדים, מותאמים אישית לחולה הסרטן על סמך מאפייני הגידול הסרטני הספציפי. בדיקת FoundationOne סורקת בו זמנית 315 גנים שונים הקשורים לסרטן ומזהה את כל סוגי השינויים הגנטיים שהתרחשו בגידול, אשר עשויים להיות המניע לגדילתו.

הבדיקה תוקפה במבחן תיקוף רחב היקף ונתמכת ע"י מאגר המידע הנרחב של חברת Foundation Medicine, המבוסס על יותר מ-100,000 מקרים. פרטים נוספים על בדיקות גנומיות ורפואה מותאמת אישית.
מקור:
Comprehensive genomic profiling of 8,654 breast carcinomas reveals therapeutically targetable molecular subtypes beyond those defined by hormone-receptor expression. Jeffrey S. Ross1,2, Laurie M Gay1, Julia A Elvin1, James Suh1, Jo-Anne Vergilio1, Siraj Ali1, Vincent A Miller1, Philip J Stephens1Ann
Oncol (2016) 27 (suppl_6): 229PD.

נושאים קשורים:  שבוע המודעות לסרטן,  סרטן שד,  קרצינומה של השד,  פרופיל גנומי מקיף,  תתי-סוגים של סרטן שד,  HER2,  מסלולים תאיים,  PI3K/AKT/ mTOR,  FGFR,  CDK,  ERBB,  אימונוהיסטוכימיה,  רפואה מותאמת אישית,  פרופיל גנומי בסרטן,  מחקרים