HCC

הגן Aldehyde dehydrogenase-2 נמצא כמגן מפני קרצינומה הפטוצלולרית

רמות נמוכות של ALDH2 יכולות לנבא פרוגנוזה רעה ב-HCC בעוד שעידוד ביטוי החלבון מעכב את התכונות האגרסיביות של הגידול בעכברים in vitro

01.05.2017, 08:42
סרטן כבד, HCC, קרצינומה הפטוצלולרית (צילום: אילוסטרציה)

קיים צורך בזיהוי סמנים ביולוגיים היכולים לשמש כגורמים פרוגנוסטיים ויעדים אפשריים לטיפול בחולים עם קרצינומה הפטוצלולרית (HCC). על מנת לענות על צורך זה, החוקרים ביצעו סריקה לזיהוי גנים תפקודיים הקשורים בפתוגנזה של HCC והתקדמות המחלה בהיבט השעתוק והחלבונים המעורבים.

החוקרים זיהו את הגן Aldehyde dehydrogenase-2י(ALDH2) כגן הדורש מחקר נוסף. רמות ALDH2 היו נמוכות באופן מובהק סטטיסטית ברמת ה-mRNA ורמת החלבון ברקמת גידול לעומת רקמה תקינה ואף נמוכות יותר ברקמות שהדגימו יכולת נדידה מוגברת.

בדיקה של קשרים קליניים הדגימה כי ALDH2 קשור בשרידות ומאפיינים קליניים ופתולוגיים של נדידת תאים ובכלל זה הנוכחות של גרורות וקריש גידולי בוריד הפורטלי.

התוצאה של ביטוי יתר של ALDH2 או מחיקת הגן הדגימה שהגן מעכב נדידת ופלישת תאים in vivo ו-in vitro. בנוסף, החוקרים מצאו כי ALDH2 משנה את סטטוס החמצון-חיזור של תאים על ידי בקרת רמות acetaldehyde ושהחלבון מפעיל את מסלול העברת האותות AMP-activated protein kinaseי(AMPK) .

מסקנת החוקרים היא, כי רמות נמוכות של ALDH2 יכולות לנבא פרוגנוזה רעה ב-HCC בעוד שעידוד ביטוי החלבון מעכב את התכונות האגרסיביות של הגידול בעכברים in vitro בעיקר על ידי שינוי הפעילות של ציר ה- ALDH2-יacetaldehyde-redox-AMPK.

זיהוי רמות ביטוי ALDH2 בחולי HCC יכול להוות אסטרטגיה יעילה לזיהוי חולי HCC ופיתוח טיפולים עתידיים ובעיקר למחלה גרורתית.

מקור:
Hou, G. et al. (2017) Hepatology. Online Publication

נושאים קשורים:  HCC,  קרצינומה הפטוצלולרית,  ALDH2,  AMPK,  מחקרים
תגובות