סרטן ערמונית

האם השמנת יתר היא גורם סיכון למחלה קשה בקרב גברים עם סרטן ערמונית?

מחקר זה מצא כי גברים הסובלים מהשמנת יתר עם סרטן ערמונית הינם בסיכון גבוה יותר למחלה קשה

השמנת יתר (צילום: אילוסטרציה)
השמנת יתר (צילום: אילוסטרציה)

החוקרים בחנו את ההשפעה של השמנת יתר על תוצאי מחלה שליליים בגברים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך ה"זכאים" למעקב פעיל ואת הקשר בין ההשמנה למיקום הגידול.

לטובת המחקר נותחו 890 תיקים של חולים עם ציון גליסון 6 בביופסיה שעברו כריתת ערמונית רדיקלית עקב סרטן ערמונית באמצעות ביופסיות ליבה מרובות (12 או יותר). מחלה "שלילית" הוגדרה כדפוס גליסון ראשוני השווה או גדל מ-4 או שלב פתולוגי T3 או יותר. בוצע שימוש במודל רגרסיה רב משתני על מנת לזהות גורמים הקשורים בתוצאים שליליים. הקשר בין מחלה "שלילית" ומיקומו האנטומי של הגידול נבדק גם כן.

במחקר השתתפו 216 (24.3%), 544 (61.1%) ו-130 (14.6%) גברים עם BMI הקטן מ-23 (תקין), 23-27.5 (משקל עודף) ו-27.5 ומעלה (השמנת יתר) בהתאמה. מודל רגרסיה רב משתני הדגים כי גיל, נפח ערמונית, ו-BMI הינם גורמים בלתי עצמאיים לניבוי תוצאים שליליים ללא תלות בקריטריוני המעקב הפעיל שיושמו. עבור קריטריוני Johns Hopkins Hospital הסיכון למחלה "שלילית" היה גבוה יותר בחולים עם השמנת יתר מאשר בחולים עם משקל תקין (יחס סיכויים 3.30, p=0.022). מחלה "שלילית" הייתה יותר נפוצה במקרים של סרטן באזור המעבר מאשר סרטן באזורים אחרים בכל הקריטריונים למעקב פעיל (p<0.01). מבין הגברים שענו על קריטריוני Johns Hopkins Hospital שיעור הסרטן באזור המעבר היה 4.2% עבור גברים עם משקל תקין, 11.6% בגברים עם משקל עודף ו-16.7% בגברים עם השמנת יתר (p=0.022).

מסקנת החוקרים היא כי גברים הסובלים מהשמנת יתר עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך ה"זכאים" למעקב פעיל הינם בסיכון גבוה יותר למחלה "שלילית". לגברים עם השמנת יתר יש שיעור גבוה יותר של סרטן באזור המעבר שקשור לממצאים פתולוגיים רעים בסרטן ערמונית בסיכון נמוך.

מקור:

Jeong, I.G. et al. (2017) The Journal of Urology. 198(1), 71.

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  השמנת יתר,  אזור מעבר,  BMI מדד מסת הגוף,  מחקרים
תגובות