NHL

פרוטוקול טיפולי חדש ללימפומת נון-הודג'קין חוזרת

החוקרים בעבודה זו בחנו את היעילות והבטיחות של הטיפול האימונו-כימותרפי ROAD בחולים עם לימפומת נון-הודג'קין חיובית ל-CD20

לימפומה (צילום: אילוסטרציה)
לימפומה (צילום: אילוסטרציה)

חולים עם לימפומת נון-הודג'ין (NHL) אגרסיבית וחוזרת מטופלים לעיתים קרובות עם אימונו-כימותרפיה מבוססת פלטינה כהכנה להשתלת תאי גזע אוטולוגיים. החוקרים ביקשו להפחית טוקסיות ולשמור על יעילות על ידי שימוש באוקסליפלטין וריטוקיסמאב, ציטרבין ודקסמתזון (ROAD) במחקר קליני מסוג פאזה 2 בחולים עם חזרת המחלה לאחר פרוטוקול טיפולי בודד.

הפרוטוקול ROAD ניתן כל 21 ימים וכלל ריטוקסימאב במינון 375 מ"ג/מטר רבוע תוך-ורידי בארבעה מינונים (בסבב הראשון בלבד); דקסמתזון 40 מ"ג פומי או תוך ורידי בימים 2-5, אוקסליפלטין 130 מ"ג/מטר רבוע תוך ורידי ביום 2; ציטרבין 2,000 מ"ג/מטר רבוע בשני מינונים בימים 2 ו-3 ופגפילגרסטים 6 מ"ג תת-עורי ביום 4. 45 חולים מתאימים הוכללו במחקר בין 2006-2008 הגיל החציוני של החולים היה 69 שנים; 96% קיבלו ריטוקסימאב קודם; 53% היו בשנה שלאחר אבחנת המחלה. המספר הממוצע של סבבים שהחולים קיבלו היה 2 (טווח 1-6). 44% קיבלו ROAD במסגרת אשפוז יום או מרפאת חוץ.

שיעור התגובה הכולל היה 71% עם 27% (12/45) חולים שהשיגו הפוגה מלאה ו-44% (20/45) שהשיגו הפוגה חלקית. 44% (20/45) מהחולים ו-69% (18/26) מהחולים שהגיבו לאחר שני סבבים המשיכו להשתלת תאי גזע. השרידות הכוללת החציונית הייתה 26 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 7.3 חודשים-לא הושגה) והשרידות ללא התקדמות מחלה החציונית הייתה 11 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 6-104 חודשים). לא נצפתה רעילות כלייתית בדרגה 3-4 ושיעור הנוירופתיה בדרגה 3-4 היה 4%. 42% מכל החולים ו-69% מהחולים שעברו השתלה נותרו בחיים לאחר חמש שנים.

מסקנת החוקרים היא כי הפרוטוקול ROAD מהווה טיפול הצלה אפשרי בחולים עם NHL אגרסיבית חוזרת.

מקור: 

Witzig, T.E. et al. (2017) American Journal of Hematology. 92(10), 1004.

נושאים קשורים:  NHL,  לימפומה,  ROAD,  אוקסליפלטין,  ציטרבין,  דקסמתזון,  מחקרים,  ריטוקסימאב
תגובות