עישון

שינויים אפיגנטיים כתוצאה מעישון בחולי קולו-רקטלי

החוקרים מצאו כי עישון קשור בהיפר-מתילצייה של הפרומוטר של הגן APC1A בסרטן קולו-רקטלי

עישון (shutterstock)

עישון טבק הינו גורם סיכון ידוע להתפתחות סרטן המעי הגס ולתמותה הקשורה במחלה זו. עישון דווח כקשור בשינויים במתילציית DNA ברקמות גידולי ריאות ודם אך יש מיעוט מידע לגבי המנגנון דרכו שינויים אלו מגבירים סיכון לפיתוח סרטן מעי גס.

מטרת מחקר זה הייתה לזהות שינויים אפיגנטיים הקשורים בעישון. לצורך כך, החוקרים ביצעו אנליזה של מתילציית DNA בגידולים קולו-רקטליים מ-36 אנשים שלא עישנו מעולם, 47 מעשנים לשעבר ו-13 מעשנים פעילים.

החוקרים מצאו 15 אתרי CpG בתוך הפרומוטר של הגן APC1A שעברו היפר-מתילציה באופן מובהק ו-14 אתרי CpG בגן NFATC1 שעברו היפו-מתילציה באופן מובהק (pLIS<1X10^-5) בגידולים ממעשנים פעילים. הפרומוטר של הגן APC1A עבר היפרמתילציה ב-7 מתוך 36 גידולים במשתתפים שמעולם לא עישנו (19%), ב-12 מתוך 47 גידולים במשתתפים שעישנו בעבר (26%) וב-8 מתוך 13 הגידולים במעשנים פעילים (62%). היפר-מתילציה של הפרומוטר נמצא כקשורה במשך העישון (Spearman rank correlation, ρ= 0.26, p = 0.03) והוגבלה לגידולים כאשר היפרמתילציה לא נמצאה במוקוזה הסמוכה לגידול באף אחד מהדגימות. אנליזה נוספת של המוקוזה הסמוכה הדגימה היפומתילציה ניכרת של ארבעה אתרים הקשורים בגן TNXB ברקמות שנלקחו ממעשנים פעילים.

ממצאי מחקר זה מספקים עדות לכך שהיפרמתילציה של גן המפתח APC מעורבת בפתוגנזה של סרטן מעי גס הקשור בעישון. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לתקף תוצאות אלו בעוקבות חדשות.

מקור:

Barrow, T.M. et al.  (2017) The Journal of Pathology.  243(3), 366.

 

נושאים קשורים:  עישון,  APC,  מתילציה,  פרומוטר,  NFATC1,  סרטן קולורקטלי,  מחקרים
תגובות