מוטציות

שימוש בריצוף "הדור הבא" לגילוי מוטציות בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

החוקרים זיהו מוטציות משפעלות בגנים JAK2 ו-JAK3 היכולות להוות יעד טיפולי בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

14.12.2017, 10:47
Non-small-cell lung carcinoma, סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים ואינם קשקשיים (צילום: אילוסטרציה)

ריצוף "הדור הבא" (NGS) מיושם בצורה נרחבת על מנת לאפשר טיפול מותאם אישית בגידולים ולזהות מוטציות אונקוגניות חדשות. החוקרים ביצעו NGS ממוקד ב-932 מקרים של סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLS) באמצעות ערכת ה-AmpliSeq™.

החוקרים מצאו מוטציות הניתנות לטיפול ב-65% מהמקרים ובכלל זה ב-26% מהחולים נמצאו מוטציות המופיעות בקווים המנחים של ה-(National Comprehensive Cancer Network (NCCN. ראוי לציין כי החוקרים זיהו מוטציה סומטית בגן JAK2, מסוג p.V617F המאפיינת ממאירויות מיילופרוליפרטיביות ב-1% ממקרי ה-NSCLC. אנליזה של מידע פרמקוגנומי משורות תאי סרטן הדגימה כי רמות גבוהות של ביטוי JAK2 בפנל של שורות תאי NSLCS נמצאה כקשורה בפגיעות גבוהה יותר למעכב JAK2 סלקטיבי. אנליזה נוספת של מידע גנומי מה-The Cancer Genome Atlas הדגימה כי יתר או אובדן פעילות JAK2 כתוצאה משינויים גנטיים בדגימות NSLCS קליניות הייתה קשורה עם ביטוי PD-L1 מוגבר או מופחת באופן מובהק. ממצא זה מעיד כי המוטציה המשפעלת ב-JAK2,יp.V617F, יכולה להגביר פגיעות למעכבי JAK ותרופות הנוגדות את הפעילות של PD1. בנוסף, החוקרים זיהו מוטציות משפעלות ב-JAK3 ב-6.7% (62/932) מהחולים. חולים אלו יכולים להיתרם מתרופה הנוגדת את PD1 לאור ממצאים אחרונים שמעידים כי מוטציות ב-JAK3 מעודדות ביטוי PD-L1.

החוקרים הדגימו את היעילות הקלינית של NGS ממוקד עם פאנל סרטן ייעודי ב-NSLCS וזיהו מוטציות משפעלות ב-JAK2 ו-JAK3 עם השלכות קליניות. הפוטנציאל של מוטציות אלו כסמני תגובה עבור טיפול ממוקד כנגד קינאזות JAK או טיפולים נוגדי PD-1 דורשים בחינה נוספת.

מקור: 

Li, S.D. et al. (2017) Genome Medicine. 9, 89.

נושאים קשורים:  מוטציות,  JAK2,  JAK3,  PD1,  PD-L1,  ריצוף הדור הבא,  סרטן ריאות,  NSCLS,  AmpliSeq™,  מחקרים
תגובות