חדשות

רשיונו של פרופ' שמעון סלווין הותלה לשנה בעקבות טיפולים ניסיוניים

השופט בדימוס סטרשנוב החליט להאריך את תקופת ההתליה לשנה, לאחר שפרופ' סלווין הודה בהתנהגות שאיננה הולמת רופא ורשלנות חמורה במילוי תפקידו, בכך שבין היתר ביצע טיפולים חדשניים וניסיוניים ללא האישורים הנדרשים על-פי חוק

משפט ואתיקה (צילום: אילוסטרציה)

משרד הבריאות הודיע ביום חמישי על החלטה להתלות את רישיון הרופא של פרופ' שמעון סלווין למשך שנה, בה ייאסר עליו לעסוק ברפואה. את ההחלטה קיבל השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, הממונה על אמצעי המשמעת של אנשי המקצועות הרפואיים.

פרופ' סלווין נודע שנים רבות כאחד מהמומחים הבולטים בישראל בתחום הסרטן. בין השנים 2016-2013, התקופה שלגביה הוגשו התלונות נגדו, הוא שימש כמנהל הרפואי והמדעי של "המרכז לרפואה תאית ואימונותרפיה של הסרטן", CTCI, מרפאה פרטית למתן טיפולים בתחום הזה בתל-אביב.

התברר, כי במרפאה ביצע פרופ' סלווין טיפולים חדשניים וניסיוניים בחולים במחלות ממאירות ומחלות אוטואימוניות – ללא קבלת האישורים המתאימים הנדרשים וכן בניגוד לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), משנת 1980, וחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות שקבעו הנחיות והבהרות לתנאי ההסכמה למתן טיפולי חמלה.

משנתגלה הדבר, הועברו פניות רבות של גורמים בכירים במשרד הבריאות אל פרופ' סלווין לחדול לאלתר מכל פעילות רפואית אסורה וכן לחדול מגיוס מטופלים מחו"ל לטיפולים שלא קיבלו אישורים במדינת ישראל. למרות זאת, הוא המשיך לבצע את הטיפולים האסורים הללו, בניגוד להנחיות משרד הבריאות ובניגוד לדין.

נוכח חוסר שיתוף הפעולה מצד פרופ' סלווין וצוות המרפאה, כתב השופט בדימוס בהחלטתו, ולאור החשש הממשי שעלה כי הטיפול הניתן במרפאה איננו עומד בסטנדרטים המקובלים, החליטה ד"ר רבקה שפר ששימשה בתקופה הנ"ל כרופאת מחוז תל אביב במשרד הבריאות להוציא צו סגירה למרפאה.

למשרד הבריאות הגיעו אז גם שתי תלונות על מטופלות של פרופ' סלווין שנפטרו לאחר שקיבלו את הטיפול במרפאתו.

הוקמה ועדת בדיקה שהגישה את המלצותיה למנכ"ל משרד הבריאות – וזה החליט ב-13 ביוני 2017 להתלות את רישיונו של פרופ' סלווין בהתליה מנהלית, לתקופה של ששה חודשים.

בהמשך התנהלו דיונים בין פרקליטו של פרופ' סלווין לבין הנהלת משרד הבריאות ובהסדר טיעון שהושג בין הצדדים הודה פרופ' סלווין בעבירות שפורטו בקובלנה מתוקנת שהוגשה נגדו.

בקובלנה המתוקנת יוחסו לפרופ' סלווין עבירות של התנהגות שאיננה הולמת רופא ורשלנות חמורה במילוי תפקידו, בכך שבין היתר ביצע טיפולים חדשניים וניסיוניים ללא האישורים הנדרשים על-פי חוק, וכן שלמרות פניות חוזרות ונשנות של משרד הבריאות, לא חדל ממעשיו ואף מנע מצוותי משרד הבריאות לבצע בירור ופיקוח על הטיפולים שהתבצעו במרפאה.

הקובלנה המתוקנת נדונה בוועדת משמעת של משרד הבריאות כערכאה ראשונה. בהמלצת ועדת המשמעת בתום דיוניה בפרשה זאת, הודגשה חומרת המעשים של פרופ' סלווין וכך נכתב על-ידה: "לפני הוועדה הונחה מסכת עובדות ואירועים כבדי משקל וחמורים בהתנהגותו של רופא בכיר, בעל שם עולמי, שתרם רבות לעולם הרפואה והיה פורץ דרך בתחום השתלות מוח עצם וטיפול במחלות הסרטן ובמחלות אוטואימוניות. אלא שלהוותו, כגודל שיעור קומתו כך עומק נפילתו.

"במעשיו ובמחדליו פגע באמון הציבור במי שהורשה לעסוק ברפואה - מהם נדרש לפעול על פי החוק - ובכך אף פגע באמון במערכת הבריאות".

ועדת המשמעת המליצה בפסק דינה להתלות את רישיונו של פרופ' סלווין לתקופה של שלושה חודשים בנוסף להתליה המנהלית. כשהובאה ההחלטה לידי השופט סטרשנוב הוא החליט על התלייה לתקופה של שנה, כאשר תחילת תקופת ההתליה היא מיום ההתליה המנהלית של הרישיון – 13.6.17 - ועד ליום 12.6.18.

בהחלטתו שניתנה בתחילת השבוע, הדגיש השופט סטרשנוב את חומרת המעשים של פרופ' סלווין: "סבורני כי הוועדה הרחיקה לכת לא מעט, בשיקולי הענישה לטובתו של פרופ' סלווין אשר כפי שהיא עצמה קבעה: מעשיו ומחדליו החמורים נחלקים לשתיים: האחת פעילות רפואית אסורה בניגוד לתקנות והוראות והפרעה לקיום הליך ביקורת של הריבון (משרד הבריאות) והשנייה – גילוי רשלנות חמורה במילוי תפקידו כרופא.

"מדובר אפוא במקרה יוצא דופן בחומרתו היתרה, וזאת בכל הקשור להתנהלותו של פרופ סלווין הן במתן טיפול רפואי אסור ומנוגד לחוק למטופליו, והן נוכח התנהלותו הבלתי הולמים בעליל, כלפי רשויות משרד הבריאות, שעמם סירב לשתף פעולה, בתואנות שווא.

"בנסיבות אלו, סבורני כי היה מקום ליתן היבט בכורה לאינטרס הציבורי ולאמון הציבור ברופאים ובמערכת הבריאות". לפיכך החליט השופט סטרשנוב להחמיר בדינו של פרופ' סלווין מעבר להמלצת וועדה המשמעת – וכך להתלות את רישיונו לתקופה של שנה.

פסק הדין המלא

נושאים קשורים:  חדשות,  פרופ' שמעון סלווין,  אמנון סטרשנוב,  החלטה,  השעייה,  התלייה,  קובלנה,  סרטן,  אתיקה
תגובות
אנונימי/ת
06.02.2018, 20:07

האמת ודאי אי שם באמצע.