אסטרוגן

האם השימוש באסטרוגן מפחית את הסיכון לקרצינומה הפטוצלולארית?

במחקר מקרה-ביקורת נמצא כי שימוש באסטרוגן מפחית סיכון ומאריך את הישרדותן של נשים שחלו ב-HCC  בממוצע של תשעה חודשים

סרטן כבד, HCC, קרצינומה הפטוצלולרית (צילום: אילוסטרציה)

זוהו מספר גורמים סביבתיים אשר משפיעים על הסיכון לפתח קרצינומה הפטו-צלולארית (HCC), אך מעט ידוע לגבי ההשפעה של הורמוני מין על התפתחות של סרטן כבד ותוצאותיו. מחקר חדש, שנערך ב-University of Texas MD Anderson Cancer Center ביוסטון, ארה"ב, ושהתפרסם בכתב העת Clinical Gastroenterology and Hepatology, ביקש לבחון האם טיפול הורמונלי של גיל הבלות (menopause hormone therapy, MHT) משפיע על הסיכון, הגיל בהתפרצות והתוצאות של HCC.

במחקר מסוג מקרה-ביקורת, הושוו 234 חולות ב-HCC שטופלו במרכז רפואי שלישוני ל-282 נשים בריאות (קבוצת ביקורת) בין 2004 ל-2015. עבור כל הנשים, נאסף מידע לגבי חשיפה לגורמים סביבתיים שונים, גיל בתחילה ובחדלון הוסת, ביצוע כריתת רחם, והשימוש במניעת היריון ו-MHT. התוצאות העיקריות שנבדקו היו ההשפעה של MHT על הסיכון לפתח HCC, הקשר בין MHT לבין זיהום בדלקת כבד נגיפית בעת התפתחות HCC, וההשפעה של MHT על גיל התפרצות HHC ועל ההישרדות לאחר אבחנה של HCC.

היחס הצולב המתוקן המשוער (estimated adjusted odds ratio, AOR) לפתח HCC בנשים אשר השתמשו באסטרוגן במהלך חייהן היה 0.53 (רווח סמך 95% 0.32-0.88). הקשר הזה קיבל תמיכה משני ממצאים נוספים: גיל מבוגר יותר בהתפרצות HCC אצל נשים שהשתמשו באסטרוגן (ממוצע 64.5 ± 0.9 שנים) בהשוואה לנשים שלא השתמשו באסטרוגן (ממוצע 59.2 שנים ± 1.1; P=0.001) וסיכון מופחת לפתח HCC אצל נשים שהשתמשו באסטרוגן במשך תקופה ממושכת (מעל 5 שנים) (AOR של 0.36, רווח סמך 95% 0.2-0.63). נשים שהשתמשו באסטרוגן היו  עם סיכון מופחת לפתח HCC על רקע דלקת כבד נגיפית.

השימוש באסטרוגן הביא לפחות תמותה מ-HCC (יחס סיכון 0.55, רווח סמך 95% 0.4-0.77; P=0.01). ההישרדות הממוצעת הייתה 33.5 חודשים בנשים שהשתמשו באסטרוגן (רווח סמך 95% 25.7-41.3 חודשים) ו-24.1 חודשים אצל נשים שלא השתמשו באסטרוגן (רווח סמך 95% 19.02-29.3 חודשים; P=0.008).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שהשימוש ב-MHT קשור לסיכון מופחת לפתח HCC והישרדות ממושכת יותר של נשים שחלו ב-HCC. החוקרים מציינים שיש צורך במחקרים נוספים בכדי לקבוע את התועלת של טיפול באסטרוגן בנשים שחלו ב-HCC, וההשפעה של גידולים המבטאים קולטן לאסטרוגן.

מקור:

Hassan M, Botrus G, Abdel-Wahab R, Wolff R, Li D, Tweardy D et al. Estrogen Replacement Reduces Risk and Increases Survival Times of Women With Hepatocellular Carcinoma. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017;15(11):1791-1799.

נושאים קשורים:  אסטרוגן,  HCC,  טיפול הורמונלי,  מחקרים
תגובות