פמברוליזומאב

שילוב פמברוליזומאב ופמטרקסד ואיכות החיים של חולי סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

תובנות ממחקר ה-KEYNOTE-189: תוספת פמברוליזומאב לכימותרפיה מסוג פמטרקסד ופלטינום משפרת משמעותית את מדדי ההישרדות בהשוואה לטיפול באינבו, פמטרקסד ופלטינום בקו ראשון בחולי NSCLC גרורתי (Overall Survival HR=0.49ׂׂ)

סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (non-small cell lung cancer-NSCLC) קשור בנטל מחלה משמעותי ותסמינים של עייפות, אובדן תיאבון, כאב, קושי נשימה ושיעול הפוגעים באיכות חיים. במחקר המכונן KEYNOTE-189 נמצא כי שילוב של פמברוליזומאב פמטרקסד ופלטינום מוביל לשרידות כללית טובה יותר מאשר טיפול עם פמטרקסד ופלטינום באנשים עם NSCLC גרורתי שטרם קיבלו טיפול, ללא סנסיטיזציה של מוטציות EGFR או טרנסלוקציות ALK, לאחר זמן מעקב חציוני של 10.5 חודשים.

בעבודה זו החוקרים ביקשו להעריך שינויים במדדי איכות חיים מתחילת המחקר ועד שבועות 12 ו-21 בשאלון ה-QLQ-C30י(quality of life questionnaire core 30) ושאלון ה-QLQ-LC13י(quality of life questionnaire-lung cancer) של הארגון האירופי לחקר וטיפול בסרטן (EORTC). כמו כן, החוקרים ביקשו להעריך את הזמן להידרדרות אמיתית (שהוגדרה כעלייה של עשר נקודות ומעלה מציון הבסיס ואומתה על ידי עלייה נוספת סמוכה) בתוצא משולב של שיעול, כאבים בחזה או דיספנאה עם פמברוליזומאב ופמטרקסד-פלטינום לעומת אינבו, פמטרקסד-פלטינום.

המחקר בוצע בתבנית אקראית, מבוקרת וכפולת סמיות בהשתתפות מטופלים מגיל 18 ומעלה עם מחלה נמדדת לפי קריטריוני RECIST גירסה 1.1, סטטוס ECOG של 0 או 1, העדר גרורות במערכת העצבים המרכזית או מנינגיטיס קריצנומטוטי והעדר פנאומוניטיס בהווה או רקע של פנאומוניטיס שדרשה טיפול סטרואידלי.

המטופלים חולקו באופן אקראי ביחס של 2:1 לקבל פמברוליזומאב במינון 200 מ"ג כל שלושה שבועות או אינבו כל שלושה שבועות במשך שנתיים. כלל המטופלים קיבלו ארבעה סבבים של פמטרקסד במינון 500 מ"ג/מטר רבוע בנוסף לציספלטין או קרבופלטין לפי העדפת הרופא המטפל ולאחר מכן טיפול אחזקה עם פמטרקסד.

בזמן פרסום תוצאות אלו, זמן המעקב החציוני אחר המטופלים היה 10.5 חודשים (טווח, 0.2-20.4). מתוך 607 מטופלים שהשלימו מנה אחת או יותר של הטיפול, 99.2% (99.3% בזרוע הפמברוליזומאב ו-99.0% בזרוע הכימיה) השלימו הערכת תוצאים מדווחי מטופלים (patient reported outcomes) ונכללו באנליזה הנוכחית.

החוקרים מצאו כי טיפול עם פמברוליזומאב ופמטרקסד-פלטינום משמר או משפר איכות חיים (הנמדדת על ידי ה-QLQ-C30) לעומת אינבו יחד עם פמטרקסד-פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים, גרורתיים, שלא טופלו קודם לכן, ללא סנסיטיזציה של מוטציות EGFR  או טרנסלוקציות ALK.

לאחר זמן מעקב חציוני של 10.5 חודשים, זמן חציוני להחמרה "אמיתית" בתוצא המשולב אשר כלל התגברות שיעול, כאבים בחזה ודיספנאה, לא הושג בקרב המטופלים שטופלו עם פמברוליזומאב ופמטרקסד-פלטינום ולעומת זאת היה 7.0 חודשים בקרב מטופלים שקיבלו אינבו.

בשבוע 21, שיעור גדול יותר של מטופלים שקיבלו פמברוליזומאב ופמטרקסד-פלטינום היו עם איכות חיים יציבה או משופרת לעומת אינבו ופמטרקסד-פלטינום (p=0.014). בדומה לתוצאות ממונותרפיה עם פמברוליזומאב לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינום במסגרת מחקר ה-KEYNOTE-024, שיפור באיכות חיים נצפה בשילוב של פמרוליזומאב עם כימותרפיה מבוססת פלטינה לעומת אינבו עם טיפול מבוסס פלטינה בשבוע 21.

ראיות אלו מתווספות לראיות המדגימות כי לפמברוליזומאב ופמטרקסד-פלטינום יעילות עליונה על פני אינבו ופמטרקסד-פלטינום במסגרת מחקר ה-KEYNOTE-189 ותומכות בשימוש בטיפול זה כקו ראשון ל-NSCLC גרורתי.

מקור: 

Garassino, M.C. et al. (2018)

נושאים קשורים:  פמברוליזומאב,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  פמטרקסד,  KENOTE-189,  KEYNOTE-24,  תוצאים מדווחי חולים,  איכות חיים,  מחקרים