סרטן שלפוחית

איכות חיים הקשורה בבריאות: השוואה בין פמברוליזומאב לכימותרפיה בסרטן אורותליאלי מתקדם

ראיות נוספות התומכות בפמברוליזומאב כטיפול הבחירה במטופלים עם סרטן אורתליאלי עמיד לפלטינה

סרטן השלפוחית, בדיקת CT (צילום: אילוסטרציה)

במחקר הפאזה 3, KEYNOTE-045, פמברוליזומאב שיפרה שרידות כללית לעומת כימותרפיה לשיקול הרופא המטפל במטופלים עם סרטן אורותליאלי מתקדם שטופל בעבר. בעבודה זו החוקרים מדווחים על אנליזת איכות חיים הקשורה בבריאות שבוצעה על בסיס נתונים ממחקר ה-KENOTE-045.

במסגרת המחקר מטופלים חולקו ביחס של 1:1 לקבל פמברוליזומאב במינון 200 מ"ג או דוקסיקסל, פקליטקסל או וינפלונין שניתנו תוך ורידית כל שלושה שבועות. אנליזות איכות חיים הקשורה בבריאות מוגדרות מראש היו זמן להידרדרות (time to deterioration) ושינוי ממוצע מתחילת המחקר ועד שבוע 15 לפי שאלון ה-European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30 global health status/quality-of-life.

החוקרים מצאו כי מתוך 542 מטופלים שחולקו באופן אקראי, 519 נכללו באנליזת איכות החיים (266 בקבוצת הפמברוליזומאב ו-253 בקבוצת הכימותרפיה). היענות לאיכות חיים הקשורה בבריאות היתה מעל 95% בתחילת המחקר וכ-88% בשבוע 15 בשתי הקבוצות.

החוקרים מצאו כי פמברוליזומאב האריכה זמן עד להידרדרות בסטטוס בריאות כללי ובציון איכות חיים לעומת כימותרפיה (זמן חציוני 3.5 חודשים לעומת 2.3 חודשים; יחס סיכונים 0.72, p=0.004 נומינלי חד-צדדי). שינוי ממוצע בסטטוס בריאות כללי וציון איכות חיים בשבוע 15 היה 0.69 (רווח בר-סמך 95%, -2.40-3.77) עם פמברוליזומאב ו- -8.36 (-11.84-(-4.89) עם כימותרפיה (הבדל ממוצע, 9.05 נקודות; רווח בר-סמך 95%, 4.61-13.50; p<0.001 נומינלי דו-צדדי.

מסקנת החוקרים היא כי פמברוליזומאב האריכה זמן עד להידרדרות באיכות חיים לעומת כימותרפיה. מטופלים שטופלו עם פמברוליזומאב חוו סטטוס בריאות כללית ואיכות חיים יציבים או משופרים בעוד שמטופלים שקיבלו כימותרפיה חוו ירידה במדדים אלה. בשילוב עם תוצאי יעילות ובטיחות, הראיות תומכות בפמברוליזומאב כטיפול הבחירה במטופלים עם סרטן אורתליאלי עמיד לפלטינה.

מקור: 

Vaughn, D.J. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology. https://doi.org/10.1200/JCO.2017.76.9562

נושאים קשורים:  סרטן שלפוחית,  אורותליום,  אפיתל מעבר,  כימותרפיה,  פלטינה,  פמברוליזומאב,  איכות חיים,  KEYNOTE-045,  מחקרים
תגובות