סרטן ראש-צוואר

מדידת דנ"א חופשי של HPV ככלי לניטור ממאירויות בלוע

החוקרים הדגימו כי ניתן לזהות התקדמות של המחלה ותגובה לטיפול בקרב מטופלים עם ממאירות בלוע באמצעות מדידת דנ"א חופשי של HPV בדם

21.10.2018, 11:47
נגיף HPV (אילוסטרציה)
נגיף HPV (אילוסטרציה)

מדידת דנ"א חופשי (cf - cell free) בדם וברקמות מהווה שיטה פוטנציאלית חשובה, עם מידת פולשנות מינימלית, לניטור המחלה במקרי ממאירות. ממאיריות המופיעות בלוע וקשורות באופן נסיבתי לווירוס HPVי(human papillomavirus) מייצגות מודל אידיאלי בו ניתן לחקור את השיטות הללו.

החוקרים ביצעו תבחין PCRי(Polymerase Chain Reaction) טיפתי ודיגיטלי רגיש מאוד וכמותי על מנת לזהות את חמשת תתי הסוגים הדומיננטיים של HPV הקשורים לסיכון גבוה לממאירות בלוע (OPC- oropharyngeal cancer).

החוקרים ביצעו עוקבה מדגמית תצפיתית שכללה 22 מטופלים עם OPC מתקדם חיובי ל-HPV על מנת להעריך את השימוש הקליני בתבחין שפיתחו ולחקור את פוטנציאל הניבוי ואת הפוטנציאל הפרוגנוסטי שלו.

החוקרים מצאו שהעומס הגידולי (TTB - total tumor burden) היה קשור באופן חזק לרמות הדנ"א החופשי של HPVי(R = 0.91,יP =2.3×10−6) בגודל העוקבה שביצעו וכי במרבית המקרים, גרורות רחוקות יותר מבחינה אנטומית ניבאו עלייה ברמות הדנ"א החופשי של HPV. כל המטופלים הראו שינויים מותאמים ברמות הדנ"א החופשי של HPV בזמן חציון של 16 ימים (טווח: 12-38) לפני הסקירות לדירוג מחדש שאישרו את התגובה לטיפול או את התקדמות המחלה.

תוצאות המחקר הראו גם כי מטופלים עם מחלה ממוקמת באזור הראש והצוואר, או מטופלים עם גרורות בריאות בלבד, היו בעלי תוצאים פחות טובים (P= 0.01). כמו כן, גם ה-TTB וגם החציון של רמת הדנ"א החופשי של HPV בפלסמה היו בקורלציה שלילית להישרדות (R=−0.65, P =0.01;יR=−0.48, P =0.05, בהתאמה).

מסקנות המחקר היו כי ניטור של דנ"א חופשי של HPV יכול לשקף את השינויים במצב המחלה. בזמן שניטור דנ"א של HPV בדם אינו מהווה תפקיד בטיפול ב-HPV+ OPC, המידע הנוכחי מראה את הפוטנציאל הקליני הנרחב של השיטה בעידן של רפואה מדויקת.

מקור: 

Hanna, G.J. et al. (2018) Annals of Oncology 29,9.

נושאים קשורים:  סרטן ראש-צוואר,  דנ"א חופשי,  עומס גידולי,  תבחין PCR,  מחקרים
תגובות