סרטן השד

השפעת בדיקות סקר לסרטן השד על שיעורי התמותה כתוצאה מהמחלה

החוקרים הדגימו את המגבלות הקיימות בהערכת ההשפעה של בדיקות סקר על התמותה כתוצאה מסרטן השד והסיקו כי למרות זאת, בדיקות הסקר מובילות לירידה בשיעורי התמותה

סרטן השד (אילוסטרציה)
סרטן השד (אילוסטרציה)

מחקרים אקראיים מבוקרים הראו שבדיקות סקר לסרטן השד מורידות את שיעורי התמותה, אך מחקרים תצפיתיים שבוצעו לאחרונה הסיקו כי לסקירה פרוגרמתית יש השפעה מועטה על שיעורי התמותה כתוצאה מסרטן השד. הסתירה הזו עשויה להיות מוסברת על ידי השימוש במידע מצטבר במחקרים תצפיתיים. המחקר הנוכחי בדק את ההשפעה ארוכת הטווח של בדיקות סקר תוך שימוש במידע ברמה אישית (individual-level data).

החוקרים השתמשו במידע שנאסף מבדיקות ממוגרפיה ונמצא ברשומות בדנמרק. החוקרים השוו את שיעורי התמותה שנצפו כתוצאה מסרטן השד בקרב נשים שזומנו לבדיקות סקר אל מול השיעורים הצפויים ללא בדיקות סקר. האפקט נבדק באמצעות "מודל נאיבי", אשר כלל את כל מקרי התמותה מסרטן השד, "מודל המעקב", אשר כלל בתוכו רק מקרי תמותה של נשים שאובחנו לאחר ההזמנה לבדיקת סקר ו"מודל ההערכה", מודל דומה למודל המעקב במהלך גיל הסקירה, אך לאחר גיל הסקירה, אשר כלל רק מקרי תמותה ושנות אדם של נשים שאובחנו במהלך גיל הסקירה.

המחקר כלל 18,781,292 שנות אדם, מתוכן 976,743 שנות אדם היו של נשים שזומנו לבדיקת סקר. המודל הנאיבי ומודל המעקב הראו, בהתאמה, ירידה של 10% ו-11% בשיעורי התמותה כתוצאה מסרטן השד לאחר הזמנה לבדיקת סקר. עם זאת, מקרי תמותה רבים הופיעו בקרב נשים שסרטן השד אובחן אצלן כשהן כבר לא היו מתאימות לעבור בדיקת סקר. תוך התחשבות בדילול הזה, מודל ההערכה הראה ירידה של 20% (רווח בר סמך 95%= 10%-29%) בשיעורי התמותה כתוצאה מסרטן השד לאחר הזמנה לבדיקת סקר.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי לבדיקות סקר ישנה השפעה מיטיבה ברורה וארוכת טווח עם הפחתה של 20% בשיעורי התמותה כתוצאה מסרטן השד בקרב האוכלוסייה שזומנה. עם זאת, ההשפעה הזו, מטבעה, מוגבלת לתמותה מסרטן השד בקרב נשים שהיה להן פוטנציאל ליתרון כתוצאה מבדיקת הסקר. המחקר הנוכחי מדגיש את המורכבות הקיימת בהערכה של ההשפעה ארוכת הטווח של סקירת סרטן השד מתוך מידע תצפיתי.

מקור:

Beau, A.B. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,30.

נושאים קשורים:  סרטן השד,  בדיקות סקר,  ממוגרפיה,  שיעורי תמותה,  מידע תצפיתי,  מחקרים
תגובות