מחקרים

האם ישנה היצמדות להנחיות הטיפוליות במבוגרים שאובחנו בסרטן?

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה פרוספקטיבי שמטרתו הייתה לבחון את מידת ההיצמדות של נותני שירותי הבריאות להמלצות הטיפוליות שניתנו עבור מטופלים גריאטריים שאובחנו בסרטן

13.11.2018, 17:52
כימותרפיה בגיל מבוגר (צילום: אילוסטרציה)

טיפולים מוכוונים עבור האוכלוסייה הגריאטרית (GA - geriatric assessment) יכולים לשפר את השרידות הכוללת, איכות החיים ואת הסטטוס התפקודי (FS – functional status) עבור מטופלים מבוגרים. מחקרים קודמים שעסקו ב-GA במסגרת האונקולוגיה הגריאטרית התמקדו בעיקר בבדיקות סקר לאוכלוסייה הגריאטרית וב-GA אך לא בהמלצות המותאמות, בהתערבויות ובמעקב.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההיצמדות להמלצות הגריאטריות ואת הפעולות שהתבצעו בעקבותיהן בקרב מטופלים מבוגרים שאובחנו בסרטן. החוקרים ביצעו מחקר עוקבה פרוספקטיבי רב מרכזי (N=22) בבלגיה שכלל מטופלים בגילאי 70 שנים ומעלה עם גידול ממאיר בזמן קבלת ההחלטות בנוגע לטיפול האונקולוגי המתאים.

מטופלים עם תוצאות לא תקינות במהלך בדיקות הסקר הגריאטריות (G8 ≤14/17) עברו GA. ההמלצות הגריאטריות נוצרו על בסיס תוצאות ה-GA. החוקרים בדקו ותיעדו את ההיצמדות להמלצות הגריאטריות לאחר תקופת מעקב, כולל תיאור של הפעולות שבוצעו.

המחקר התקיים בין נובמבר 2012 עד פברואר 2015 ובמסגרתו בוצעו בדיקות סקר G8 בקרב 8,451 מטופלים, כאשר ל-5,383 מתוכם נמצאו תוצאות לא תקינות. עבור 5,631 מטופלים היה מידע זמין בנוגע להמלצות הגריאטריות, אך ההמלצות בוצעו עבור 4,459 מטופלים. המידע בנוגע להתערבויות שבוצעו היה זמין עבור 4,167 מטופלים. בסך הכל, בוצעו 12,384 המלצות גריאטריות. החוקרים מצאו כי בוצעה לפחות המלצה גריאטרית אחת שונה בקרב 2,874 מטופלים.

תוצאות המחקר הראו שהגורמים הכי שכיחים להתערב בנוגע לבעיות בתחום התזונה, תחומים חברתיים או תפקודיים היו דיאטנים, עובדים סוציאליים וגריאטריים. נמצא כי בוצעו 7,569 פעולות בתוך 5,725 התערבויות גריאטריות, כאשר מרביתן היו קשורות לתמיכה תזונתית ומתן תוספים, הרחבת הטיפול הביתי ותמיכה פסיכולוגית.

המחקר הבלגי הרחב הנוכחי התמקד בעיקר בהיצמדות להמלצות הגריאטריות והפעולות שבוצעו בעקבותיהן אשר תרמו לטיפול אופטימלי במבוגרים שאובחנו בסרטן. החוקרים הצליחו לזהות מה הם התחומים בהם בדרך כלל הייתה היצמדות להמלצות ואילו הפניות נעשו לנותני שירותי בריאות אחרים במסגרת הגישה הרב-תחומית הקיימת בטיפול במבוגרים שאובחנו בסרטן.

מקור: 

Kenis, C. et al. (2018) Annals of Oncology 29,9.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הערכה גריאטרית,  המלצות גריאטריות,  מעקב,  היצמדות להמלצות
תגובות