סרטן ריאות

מאפייני סרטן הריאות במטופלים מתחת לגיל 40

השוואת מאפייני סרטן הריאות במטופלים מעשנים לעומת לא-מעשנים

20.12.2018, 11:50
תאי סרטן ריאה (צילום: אילוסטרציה)
תאי סרטן ריאה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הינה לתאר את המאפיינים הדמוגרפיים וקליניקו-פתולוגיים של סרטן הריאות במטופלים מתחת לגיל 40. מחקר זה הינו מחקר פרוספקטיבי שבוצע בתוך Groupe Français de Pneumo-Cancérologie. מטופלים שאובחנו עם סרטן הריאות לפני גיל 40 נמצאו כמתאימים. נתונים דמוגרפיים, היסטוריה רפואית, מאפיינים קליניקו-פתולוגיים, טיפול ושרידות כללית נותחו סטטיסטית.

סך הכל, 146 מטופלים נכללו מינואר 2011 עד דצמבר 2013. הגיל החציוני היה 38 שנים (IQR:34-40). נשים היוו 41% מהמשתתפים. הסוג ההיסטולוגי העיקרי היה אדנוקרצינומה (77%). רק ל-3% הייתה היסטוריה קודמת של סרטן, אך היסטוריה משפחתית (קרובים מדרגה ראשונה או שניה) של סרטן דווחה ב-80 (55%) מטופלים; 85 ו-50% היו מעשני טבק או קנאביס בעבר או בהווה, בהתאמה. 82% היו בשלב  IIIB/IV בעת האבחון.

השרידות החציונית הייתה 15.3 (רווח בר-סמך 95%:8.1-24.0) חודשים בכל האוכלוסייה, 10.3 (רווח בר-סמך 95%: 12.5-14.2) חודשים בשלב 4 ו-15 (רווח בר-סמך 95%: 8.7-35.2) חודשים בשלב 3. שיעורי השרידות לאחר שנה ולאחר שנתיים היו 57% (רווח בר-סמך 95%:49-65) ו-31.5% (רווח בר-סמך 95%: 27-43), בהתאמה.

בהשוואה למעשנים, לא מעשנים היו צעירים יותר ולרוב נשים. השרידות החציונית לא נמצאה כשונה סטטיסטית בין מעשנים ללא מעשנים.

מקור: 

Bigay-game, L. et al. (2018) Oncology. Published online

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  מטופלים צעירים,  שרידות,  שימוש בסמים,  מחקרים
תגובות