ANA

נוגדנים למרכיבי הגרעין (ANA) כאמצעי לאפיון סרטן השד

החוקרים מצאו מתאם בין חיוביות ל-ANA לבין מצב קולטנים הורמונליים (אסטרוגן ופרוגסטרון) שלילי בחולות סרטן השד

נוגדנים (איור: אילוסטרציה)
נוגדנים (איור: אילוסטרציה)

על מנת לחקור את השכיחות של נוגדנים למרכיבי הגרעין (ANA – anti-nuclear antibodies) במטופלות עם סרטן השד ואת הקשר שלהם למאפייני גידול שונים, גויסו 91 מטופלות עם מסה בשד שאותרה ע"י בדיקות הדמיה ואשר הופנו לעבור ביופסיה אבחנתית לפני טיפול ניתוחי.

אותן מטופלות נסקרו עבור נתונים דמוגרפיים, נתונים על הגידול ועל נוכחות ANA. הסרום של מטופלות חיוביות ל-ANA נבדק לפרופיל האנטיגנים הגרעיניים ברי המיצוי (ENA – extractable nuclear antigen). לשם בקרה נכללו במדגם 91 נשים בריאות מותאמות לגיל ומאותו האזור הגאוגרפי.

מתוך 91 מטופלות עם מסה בשד, ל-72 (79.1%) היו נגעים ממאירים (83% קרצינומה צינורית חודרנית). בדיקה חיובית ל-ANA נמצאה ב-44.4% מהמטופלות עם גידול ממאיר וב-15.7% מאלו עם נגעים שפירים (ממאיר לעומת שפיר עם P=0.03). בקבוצת הבקרה שיעור הנבדקות החיוביות ל-ANA היה 5.4%, וכאשר הושוו למדגם המטופלות הציגו P < 0.0001.
הדפוס האימונו-פלואורוסנטי השכיח ביותר היה דפוס דחוס מנוקד עדין. מקרב המטופלות החיוביות ל-ANA עם נגעים ממאירים, 7 היו חיוביות לפרופיל ENAי(3 ל-anti-RNP ול-anti-Sm, אחת רק ל-anti-RNP, שתיים ל-anti-Ro ו-anti-La ושתיים רק ל-anti-La).

לאחר ניתוח הנתונים החוקרים מצאו כי לא ניתן היה לקשר חיוביות ANA עם מאפייני גידול היסטולוגיים או עם שלב המחלה או עם גיל המטופלת. עם זאת, נמצא מתאם שלילי של ANA עם מצב קולטנים הורמונליים (אסטרוגן או אסטרוגן וגם פרוגסטרון) (P = 0.01).

לסיכום, במדגם זה הייתה שכיחות גבוהה של חיוביות ל-ANA במטופלות עם סרטן השד עם אסוציאציה שלילית לנוכחות של קולטנים הורמונליים. מחקרים נוספים נדרשים על מנת להבין את הערך האמיתי של ממצא זה.

מקור: 

Nisihara. Et al. (2018). The Journal of Translational Immunology. 193 (2)

נושאים קשורים:  ANA,  נוגדנים,  אנטיגנים,  מחקרים,  סרטן שד
תגובות