סרטן הקיבה

החשיבות הפרוגנוסטית של דפוסי החדירות השונים בגידולים סרטניים בקיבה

מחקר מצא כי לבדיקה היסטופתולוגית המדגימה את דפוס חדירות הגידול בסרטן הקיבה, חשיבות גבוהה בקביעת הפרוגנוזה בחולים עם סרטן קיבה מתקדם, לאחר ניתוח

קיבה (אילוסטרציה)
קיבה (אילוסטרציה)

החשיבות הפרוגנוסטית של דפוסי החדירות השונים של הגידול, בחולים עם סרטן קיבה, הינה שנויה במחלוקת. במחקר זה, הוערכה ההשפעה של דפוסי החדירות השונים על הפרוגנוזה של המחלה, במטופלים עם סרטן קיבה מתקדם.

במחקר אנליזה רטרוספקטיבי זה, השתתפו 1,455 מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם, אשר עברו ניתוח טיפולי של כריתת קיבה בבית החולים שבו נערך המחקר (First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, China). על ידי צביעה היסטופתולוגית שבוצעה בגידולים שהוסרו, אופיינה חדירות הגידול. לפיכך חולקו המטופלים במחקר לשתי קבוצות לפי דפוס חדירות הגידול (Infiltration growth pattern;INF),יINFa/b ו-INFc, על פי הסיווג היפני של סרטן הקיבה (Japanese Classification of Gastric Cancer).

במחקר זה, הושוו ההבדלים הפרוגנוסטיים בין הקבוצות ונחקרו המאפיינים הקליניים-פתולוגיים של הגידולים לפי דפוסי החדירות השונים.

תוצאות המחקר הראו כי הפרוגנוזה במטופלים עם גידול פולשני מסוג INFc, הייתה פחות טובה מאשר מטופלים עם גידול פולשני מסוג INFa/b י(5 שנים שרידות ללא מחלה; INFa/b 48% לעומת INFc 33.5% P<0.001). גם כאשר הקבוצות חולקו לפי גרורות בבלוטות הלימפה ולפי דירוג TNM, הפרוגנוזה בגידול פולשני מסוג INFc הייתה פחות טובה. אנליזה של תתי הקבוצות הראתה, כי חדירות גידול מסוג INFc מקושרת בצורה משמעותית לפרוגנוזה פחות טובה, בדירוג T2-T3י(5 שנים שרידות ללא מחלה; T2 INFa/b 72.7% לעומת T2 INFc 55.4%,יT3 INFa/b 47.4% לעומת T3 INFcי33.5%, P<0.001). לעומת זאת, לא נצפו תוצאות דומות במטופלים עם גידול בדירוג T4aי(INFa/b 26.8% לעומת INFc 24.8%,יP>0.05).

בנוסף, הפרוגנוזה שנצפתה במטופלים עם גידול בדירוג T2 עם דפוס חדירות INFc הייתה דומה למטופלים עם גידול בדירוג T3 עם דפוס חדירות INFa/bי(P>0.05). לא נצפה הבדל פרוגנוסטי משמעותי בין מטופלים עם גידול בדירוג T3 עם דפוס חדירות INFc לעומת מטופלים עם גידול בדירוג T4י(P>0.05). אנליזה רבת משתנים הדגימה כי דפוסי חדירות הגידול הינם מדד פרוגנוסטי עצמאי במטופלים עם סרטן קיבה מתקדם (יחס סיכון 1.259, רווח בר סמך 95% 1.454 – 1.089).

מסקנת החוקרים הייתה כי אפיון דפוסי חדירות הגידול בשיטה היסטופתולוגית, מדגימות שנלקחו לאחר ניתוח כריתה, מומלץ בכל המטופלים עם סרטן קיבה מתקדם, מאחר ולדפוסים אלו חשיבות פרוגנוסטית עצמאית.

מקור: 

Zhao B. et al. (2018) Journal of Clinical pathology. 10.1136/jclinpath-2018-205403

נושאים קשורים:  סרטן הקיבה,  היסטופתולוגיה,  חדירות,  פרוגנוזה,  מחקרים
תגובות