סרטן הכבד

איך HIV משפיע על מהלך המחלה בקרב מטופלים עם סרטן הכבד?

החוקרים בדקו האם סרולוגיה חיובית ל-HIV משפיעה על ההישרדות הכוללת של מטופלים עם סרטן הכבד, ללא תלות בשלב המחלה, הטיפולים האנטי סרטניים ומקום המגורים של המטופל

סרטן הכבד, בדיקת MRI (צילום: אילוסטרציה)

קיימת מחלוקת בנוגע לשאלה האם סרולוגיה חיובית ל-HIV משפיעה על התוצאים עבור מטופלים עם סרטן הכבד (HCC - hepatocellular carcinoma), גורם מוביל לתמותה בקרב מטופלים עם HIV.

מטרת המחקר הייתה לבחון האם HIV משפיע על ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) של מטופלים עם HCC, ללא תלות בטיפול ובאזור המגורים.

החוקרים עיצבו עוקבה בין לאומית של מטופלים עם HCC מארבע יבשות שלא קיבלו שום טיפול אנטי סרטני. החוקרים בדקו את ההשפעה של סרולוגיה חיובית ל-HIV על ה-OS של מטופלים תוך התייחסות לגורמים פרוגנוסטיים נפוצים ולמאפיינים דמוגרפיים במודלים חד ורב משתניים.

במחקר השתתפו 1,588 מטופלים, כאשר 132 מתוכם היו חיוביים ל-HIV. מרבית המטופלים היו בקטגוריה C או D של ה-Barcelona Clinic Liver Cancerי(BCLC)י(n= 1,168י[74%]) ודרגה B ב-Child-Turcotte-Pugh י(CTP) (ציון חציון 7, טווח בין רבעוני 3).

בזמן אבחון ה-HCC, מרבית המטופלים שהיו חיוביים ל-HIVי(n=65 י[64%]) היו תחת טיפול אנטי-רטרווירלי במשך תקופה עם חציון של 8.3 שנים (טווח בין רבעוני 8.59 שנים) ועם חציון של 256 תאי CD4+ (טווח בין רבעוני 284) עם HIV RNA לא ניתן לזיהוי (n=68י[52%]).

החוקרים מצאו שה-OS ירדה באופן מובהק בין השלבים 0 ל-D ב-BCLC י(16, 12, 7.5, 3.1 ו-3 חודשים, בהתאמה; P<0.001). חציון ה-OS של מטופלים עם HIV היה חצי מזה של הנבדקים התואמים שלהם שהיו ללא HIVי(2.2 חודשים [רווח בר סמך 95%: 1.2-3.1 חודשים] בהשוואה ל-4.1 חודשים [רווח בר סמך 95%: 3.6-4.4 חודשים]).

בניתוחים מותאמים, נמצא כי HIV חיובי לפי סרולוגיה העלה את הסיכון לתמותה ב-24% (P=0.0333) ללא תלות ב-BCLCי(P<0.0001), ב-CTPי (P<0.0001), אלפא-פטופרוטאין (P<0.0001), מקום מגורים (P<0.0001) ומין זכר (P=0.0016). בנוסף, גורמים מנבאים ל-OS נמוכה יותר אצל מטופלים חיוביים ל-HIV כללו CTPי(P=0.0071) ואלפא-פטופרוטאין (P<0.0001).

החוקרים הסיקו כי על אף קבלת טיפול אנטי-רטרווירלי מתאים, סרולוגיה חיובית ל-HIV נמצאה קשורה להישרדות נמוכה יותר אצל מטופלים עם HCC, ללא תלות בשלב המחלה, בטיפול האנטי סרטני או במקום המגורים. כמו כן, קיים צורך בביצוע מחקרים מכניסטיים שיבדקו את האימונוביולוגיה של HCC הקשור ל-HIV.

מקור: 

Pinato, D.J. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,4.

נושאים קשורים:  סרטן הכבד,  HIV,  טיפול אנטיווירלי,  אלפא-פטופרוטאין,  Barcelona Clinic Liver Cancer,  Child-Turcotte-Pugh,  מחקרים
תגובות