מיאלומה נפוצה

נמצאו סמנים ביולוגיים חדשים בנסיוב למיאלומה נפוצה

במחקר זה נדגמו כמה עשרות חולי מיאלומה נפוצה, מיאלומה רדומה ומשתתפים בריאים, ונבדק האם רמותיהן של מולקולות מיקרו-RNA מסויימות בדמם יכולות לשמש כסמנים ביולוגיים למיאלומה

מחקרים שהצטברו לאחרונה התמקדו ברמותיהן של מולקולות המיקרו-RNAי(miRNAs) בזרם הדם, שיכולות להוות סמן ביולוגי לממאירויות שונות. מטרתו של מחקר זה הייתה לחקור את התפקיד האפשרי של miRNAs אקסוזומליות הנמצאות בנסיוב (serum exosomal microRNAs), כסמנים ביולוגיים חדשניים למיאלומה רדומה (Smoldering myeloma) ואף למיאלומה נפוצה.

במחקר זה נכללו 20 משתתפים בריאים או מאובחנים במיאלומה רדומה, ו-20 משתתפים המאובחנים במיאלומה נפוצה. מהמטופלים נלקחו דגימות דם לצורך מדידת רמות של miRNAs בנסיוב, וכן של miRNAs אקסוזומליות בנסיוב. מולקולות אלה חולצו מהדגימות, ורמות הביטוי של מולקולות miRNAs נבחרות כומתו בעזרת PCR זמן-אמת (Real-time PCR).

הרמות של מולקולות ה-miRNA האקסוזומליות miR‐20a‐5p, miR‐103a‐3p, ו-miR‐4505 היו שונות באופן מובהק בין חולי מיאלומה נפוצה, חולי מיאלומה רדומה ומשתתפים בריאים. במקביל נצפו הבדלים ברמותיהן של let‐7c‐5p, miR‐185‐5p, ו-miR‐4741 בקרב חולי מיאלומה נפוצה לעומת חולי מיאלומה רדומה או קבוצת הביקורת של המשתתפים הבריאים. בנוסף, מתאם מובהק נמצא באופן נדיר בין miRNAs בנסיוב לבין miRNAs אקסוזומליות.

החוקרים הסיקו שמולקולות miRNA אקסוזומליות בנסיוב יכולות לשמש כסמן ביולוגי חדשני ועצמאי למיאלומה נפוצה.

מקור:

Zhang, ZY. et al. (2019). Hematological Oncology. doi: 10.1002/hon.2639

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  מיאלומה רדומה/זוחלת,  מיקרו-RNAs,  מיקרו-RNA אקסוזומלי,  מחקרים
תגובות