סרטן ריאות

ריבוד הסיכון של מטופלים עם ממצאים גבוליים ב-CT במינון נמוך כחלק מסקר לגילוי סרטן ריאות

החוקרים חיפשו מאפיינים באמצעותם ניתן יהיה לסווג את הסיכון של ממצאים גבוליים של נודול מוצק חדש שהופיע ב-CT במינון נמוך המבוצע לאנשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן ריאות

04.07.2019, 17:41

הקווים המנחים בארה"ב ממליצים על ביצוע CT במינון נמוך (LDCT- low dose CT) כבדיקת סקר לסרטן ריאות עבור מטופלים בסיכון גבוה. נודולים מוצקים חדשים המופיעים לאחר הסקירה הראשונה הם נפוצים ובעלי סבירות גבוהה להיות ממאירים. נכון להיום, אין עדויות בנוגע לריבוד הסיכון של נודולים מוצקים חדשים שאינם נעלמים והופיעו בבדיקת ה-LDCT  הראשונה.

במחקר הולנדי-בלגי אקראי שבוצע בשם NELSON שעסק בסרטן ריאות, השתתפו 7,295 מטופלים אשר עברו את הסקירה השנייה שלהם ו-6,299 מטופלים אשר עברו את הסקירה השלישית שלהם. במחקר הנוכחי, החוקרים כללו מטופלים עם נודולים מוצקים אשר נרשמו כחדשים או שהיו בסקירה הקודמת בגודל <15 mm³ (גבול הזיהוי במחקר) וזומנו לבדיקת סקר נוספת לאחר הזיהוי הראשון. באופן זה החוקרים לא כללו מטופלים עם נודולים בסיכון גבוה לפי הפרוטוקול של NELSON (נודולים ≥ 500 m3).

במחקר נכללו בסך הכל 680 משתתפים עם 1,020 נודולים מוצקים חדשים בסיכון נמוך ובינוני. תוצאות המחקר הראו כי 562 (55%) מהנודולים המוצקים חלפו לבד, מה שהשאיר 356 (52%)  מטופלים עם נודולים מוצקים חדשים שלא חלפו, כאשר מתוכם 25 (7%) אובחנו בסרטן ריאות.

החוקרים מצאו כי בסקירה הראשונה לאחר הזיהוי הראשוני, הגורמים הכי משמעותיים בהבדלה של סרטן ריאות היו זמן הכפלת הנפח (VDT – volume doubling time), נפח ושילוב של VDT עם נפח ≥ 200 m3 (שטח מתחת לעקומה [AUC] של VDT:י0.913;יAUC של נפח: 0.875; AUC של VDT + נפח ≥ 200 m3 : 0.939). סיווג של נודול מוצק חדש עם VDT של ≤ 590 ימים או ≥ 200 m3 הוביל ל-100% רגישות, 84% סגוליות ו-27% ערך מנבא חיובי לסרטן ריאות.

המסקנות של החוקרים היו כי יותר ממחצית הנודולים שמתגלים ב-LDCT ומסווגים כסיכון נמוך עד בינוני חולפים לבד. בזמן מעקב, הערכה של גדילת הגידול בשילוב עם הנפח עשויה לעזור בריבוד הסיכון.

מקור:

Walter, J.E. et al. (2019) Thorax 74, 3.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  CT במינון נמוך,  בדיקת סקר,  נודולים מוצקים,  מחקרים,  ריבוד סיכונים
תגובות