מחקרים

איפיון גנומי של כולנגיוקרצנומה – מבט מעמיק אל הביולוגיה

סיכום מתוך הכנס השנתי של האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית (ASCO)

תאי סרטן (צילום: אילוסטרציה)

מאת פרופ' אירית בן-אהרון, מנהלת המערך האונקולוגי, רמב"ם

שני מחקרים שפורסמו בכנס השנתי של האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית (ASCO) ביוני 2019, עסקו באפיון הפרופיל הגנומי של כולנגיוקרצנומה, תוך התמקדות בביומרקרים פרדקטיביים לטיפול אימונותרפי וביולוגי.

במחקר הראשון שבוצע במרכז הסרטן MD ANDERSON בטקסס, עברו 3634 מטופלים בדיקה לאפיון הפרופיל הגנומי בשיטת NGS Hybrid capture, זאת בכדי לאתר את סטטוס יציבות המיקרוסטליטים ב-DNAי(Microsatellite Instability – MSI), עומס המוטציות (Tumor mutational burden; TMB) ושיעור ה-Genomic loss of hereozygosityי- gLOH. ביטוי ה-PD-L1 נבדק באימונוהיסטוכימיה.

ארבעה פקטורים אלה, נמצאו במחקרים קודמים כמנבאים בחלק מסוגי הסרטן את התגובה לאימונותרפיה.

מאפייני החולים במחקר כללו 52% נשים, גיל חציוני היה 62 שנים, רוב הביופסיות נלקחו מהכבד. שיעור הגידולים שהיו MSI-HIGH היה כ-1%. 165 מקרים (4%) היו עם עומס מוטציות בינוני-גבוה, ובקרב אלה עם TMB גבוה, כמחצית היו MSI-HIGH. כ-9% מהחולים היו עם ביטוי PD-L1 חיובי. 11% מהמקרים נמצאו עם gLOH מעל 16% (חיובי), גידולי כולנגיוקרצנומה עם gLOH בקבוצת חולים זו אותרו בעיקר בגידולים שמבטאים גם מוטציות ב-TP53, CDKN2A, KRAS.

מבין השינויים הגנומיים שעבורם קיים טיפול ביולוגי מותאם (targetable genomic alterations) נמצאו: FGFR2י(11%), BRAFי(5%), ERBB2 ,(5%) METי(2%). שינויים גנומיים ב-IDH1 הופיעו בנפרד מגידולים בהם הודגמו איחוים ב-FGFR2. במידה וזוהו שינויים גנומיים ב-IDH1 במקביל למוטציות ב-PBRM/ARID1A, מדובר בתבנית שעשויה לנבא תגובה למעכבי PARP.

מתוצאות המחקר עולה כי בקרב 20% ממקרי הכולנגיוקרצנומה מודגמים שינויים גנומיים אשר עבורם קיים טיפול ביולוגי מותאם.

במחקר אמריקאי שני הובאו נתונים אודות אפיון הפרופיל של חולים עם כולנגיוקרצנומה שעברו ריצוף גנומי במטרה לאתר שחלופים ב-FGFR2 , לצורך הכללה במחקר FIGHT-202 שבדק תגובה ל-Pemigatinib בחולים עם כולנגיוקרצנומה גרורתית ושחלופים ב-FGFR2 שהתקדמו על קווי טיפול סטנדרטיים. במחקר מתוארים 1,104 חולים שעברו ריצוף גנומי ע"י בדיקת FoundationONE. באנליזה הגנומית נמצאו שינויים גנומיים בגנים שהם targetable genesי- PIK3CAי(7%),יERBB2י(7.6%), FGFR2י(9.4%),יIDH1י(10.6%),יBRAFי(4.7%). כ-8.2% מהחולים היו עם שחלופים בגן FGFR2. מתוך החולים שנבדק אצלם סטטוס MSI ועומס מוטציות, נמצאו כ-1% MSI-HIGH וכ-1.2% היו עם עומס מוטציות (TMB) גבוה. בחולים אלה לא היו שינויים גנומיים ב-FGFR2 או ב-IDH1.

לסיכום - מחקרים אלה מדגימים שיעור גבוה יחסית של שינויים גנומיים הניתנים לעיכוב באמצעות טיפולים מכווני מטרה בכולנגיוקרצנומה. כמו כן, הם תומכים בביצוע ריצוף גנומי בסוג סרטן זה ככלי לאיתור שינויים גנומיים אלה, לצורך התאמת מיטבית למחקרים או לטיפולים ביולוגיים קיימים.

References:

1. Profiling of 3,634 cholangiocarcinomas (CCA) to identify genomic alterations (GA), tumor mutational burden (TMB) and genomic loss of heterozygosity (gLOH)

2. Comprehensive genomic profiling in FIGHT-202 reveals the landscape of actionable alterations in advanced cholangiocarcinoma

הכתבה בחסות חברת רוש, נציגת פאונדיישן מדיסין בישראל

נושאים קשורים:  מחקרים,  ASCO,  כולנגיוקרצנומה