מלנומה

מהן התפיסות של חולי מלנומה עורית בנוגע לבדיקת עור עצמית?

מחקר איכותני זה דגם מטופלים אוסטרלים שלקו במלנומה בעבר, ובחן את תפיסותיהם לגבי בדיקת עור עצמית ולגבי טכנולוגיות חדשות היכולות לסייע להם בביצוע בדיקה זו

12.12.2019, 10:26

בדיקת עור עצמית היא גורם מפתח בגילוי המוקדם של מלנומה עורית, ומקרים חדשים וחוזרים רבים של מלנומה מתגלים לראשונה על ידי המטופלים עצמם או על ידי בני משפחותיהם.

מטרתו של מחקר זה הייתה לחקור את תפיסותיהם של חולי מלנומה בנוגע לבדיקת עור עצמית באופן כללי, וכן את גישתם כלפי טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות שנועדו לתמוך את בדיקת העור העצמית שלהם.

מחקר איכותני זה התבסס על ראיונות חצי-מובנים שנערכו בין 20 ליוני, ועד 12 לדצמבר 2016, עם 37 מטופלים בסידני, אוסטרליה. מטופלים אלה טופלו בעבר במקרה ראשון של מלנומה ראשונית ממוקמת במהלך 2014, ולא חוו הישנות של המחלה או מלנומה ראשונית נוספת מאז שטופלו. מדדי המחקר הראשיים היו תפיסות וחוויות המטופלים כפי שנותחו לפי נושאים.

נערכו ראיונות עם 37 מטופלים (11 נשים, 26 גברים, גיל חציוני 67 שנים [טווח בין-רביעוני 59.5-72 שנים]). המשתתפים תפסו את בדיקת העור העצמית כחשובה לזיהוי המוקדם של הישנות מקומית או של מלנומה ראשונית חדשה. למרות תפיסה זו, המטופלים לא דיווחו על ביצוע בדיקת עור עצמית כלל-גופית על בסיס קבוע. מבין הגורמים שהשפיעו על שיעורי ביצוע נמוכים של בדיקת עור עצמית יסודית היו היעדר יעילות עצמית, הסתמכות על ייעוץ קליני כאמצעי העיקרי לגילוי מלנומה והפחד מהישנות של מחלת הסרטן. באשר לשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות לשם סיוע בבדיקת עור עצמית, הגורמים המניעים העיקריים לשימוש בכלים אלה היו היכולת לעקוב אחר שינויים בנגעים לאורך זמן, והשימוש בתזכורות אוטומטיות לביצוע בדיקת עור עצמית. גורמים מרתיעים לשימוש בטכנווגיות היו חוסר ביטחון עצמי בביצוע בדיקת עור עצמית ובשימוש בטכנולוגיות חדשות.

החוקרים הסיקו שמטופלי מלנומה מודעים לחשיבות של בדיקות עור יסודיות. עם זאת, היעדר ביטחון עצמי ביכולתם לבצע בדיקת עור עצמית, והסתמכות על קלינאים כאמצעי העיקרי לגילוי מלנומה, עשויים למנוע ממטופלים לבצע בדיקת עור עצמית קבועה ויסודית. מטופלים יכולים להפיק תועלת מטכנולוגיות דיגיטליות חדשות המסייעות להם בביצוע בדיקת עור עצמית, בהינתן הדרכה נאותה ותמיכה טכנית מתאימה.

מקור: 

Dieng, M. et al. (2019). JAMA Dermatology. doi: 10.1001/jamadermatol.2019.0434

נושאים קשורים:  מלנומה,  בדיקת עור עצמית,  מחקרים
תגובות