6min סרטן השד

ד"ר שני פאלוך - הגישה המולטידסיפלינרית לטיפול בסרטן השד

הסרטון בחסות חברת רוש ישראל

הגישה המולטידסיפלינרית לטיפול בסרטן השד

הגישה המולטידסיפלינרית לטיפול בסרטן השד

נושאים קשורים:  6min סרטן השד