מחלימים מסרטן

האם אנשים שהחלימו מסרטן בילדותם צריכים להתחיל בדיקות סקר לסרטן המעי הגס והרקטום בגיל מוקדם יותר?

החוקרים מצאו כי כדאי, מבחינת עלות-תועלת, לבצע בדיקות קולונוסקופיה בגילאים מוקדמים יותר בקרב אוכלוסיית אנשים שהחלימו מסרטן בילדות, בהשוואה למקובל באוכלוסייה הכללית

19.01.2020, 11:48
קולונסקופיה, סיגמואידוסקופיה (צילום: אילוסטרציה)

אנשים שהחלימו מסרטן בילדותם (CCS – Childhood cancer survivors) מצויים בסיכון גבוה יותר לפתח סרטן של המעי הגס והרקטום (CRC – Colorectal cancer) בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, בייחוד אם נחשפו להקרנות באזור הבטן או האגן (APRT – Abdominal or pelvic radiation therapy). עם זאת, לא ברור מה התועלת והעלות של בדיקות סקר ל-CRC באוכלוסייה של CCS. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו את העלות-תועלת של ביצוע קולונוסקופיה מגיל צעיר לסקירה של אוכלוסיית CCS.

החוקרים התאימו מודל שעבר תיקוף בעבר לסקירת CRC באוכלוסייה בארה"ב (MISCAN – Colon) כך שישקף את הסיכון ל-CRC ולתמותה מסיבות אחרות בקרב אוכלוסיית CCS. החוקרים בדקו 91 אסטרטגיות שונות לביצוע בדיקות סקר עם קולונוסקופיה הנבדלות זו מזו במרווחים בין הבדיקות, גיל ההתחלה וגיל ההפסקה של ביצוע בדיקות הסקר בקרב כלל אוכלוסיית ה-CCS ובקרב מטופלים שעברו APRT בהשוואה לאלה שלא.

התוצאים המרכזיים שנבדקו במחקר היו מקרי התמותה מ-CRC שנמנעו (בהשוואה למצב בו לא מבוצעות בדיקות סקר) והעלייה בשיעורי העלות-תועלת (ICERs – Incremental cost-effectiveness ratios). מוכנות לשלם עד 100,000 דולר עבור רווח של שנות חיים (LYG – Life-years gained) שימשה לקבוע את שיטת הסקירה המיטבית.

החוקרים מצאו כי בהשוואה למצב בו לא מבוצעות בדיקות סקר, לוח הזמנים הממוצע לביצוע בדיקות סקר של ה-US Preventive Services Task Force’s הצליח למנוע עד 73.2% ממקרי התמותה מ-CRC בקרב אוכלוסיית ה-CCS. השיטה המיטבית לסקירה הייתה ביצוע בדיקה אחת ל-10 שנים החל מגיל 40 ועד גיל 60, שהצליחה למנוע 79.2% ממקרי התמותה, עם ICER של 67,000 דולר לרווח של שנות חיים. בקרב אנשים שעברו APRT, נמצא כי ביצוע קולונוסקופיה אחת ל-10 שנים החל מגיל 35 ועד גיל 65, היא השיטה המיטבית (82.3% ממקרי התמותה מ-CRC נמנעו וה-ICER היה 92,000 דולר לרווח של שנות חיים), בזמן שבקרב אנשים שלא עברו APRT, התחלה הסקירה מגיל 45 ועד גיל 55, עם בדיקה אחת ל-10 שנים, הייתה מיטבית (72.7% ממקרי התמותה מ-CRC נמנעו וה-ICER היה 57,000 דולר לרווח של שנות חיים).

המסקנות מהמחקר היו כי התחלה מוקדמת של בדיקות קולונוסקופיה בקרב אוכלוסיית CCS היא בעלת עלות-תועלת טובה, בייחוד בקרב מטופלים שעברו APRT.

מקור: 

Gini, A. et al. (2019) JNCI 111,11.

נושאים קשורים:  מחלימים מסרטן,  בדיקות סקר,  עלות-תועלת,  קולונוסקופיה,  מחקרים,  סרטן המעי הגס והחלחולת
תגובות