CT

האם בדיקות CT חזה במעשנים מפחיתות תמותה?

במחקר גדול שבוצע באירופה נמצאה יעילות גבוהה בביצוע בדיקת CT כבדיקת סקר לסרטן ריאות בגברים ובנשים בקבוצת סיכון גבוה

19.02.2020, 11:09
סרטן ריאה בבדיקת CT. אילוסטרציה

נכון להיום קיים חוסר בראיות לגבי האם בדיקות סקר מסוג volume-based, low-dose CT יכולות להפחית תמותה מסרטן ריאות בקרב גברים מעשנים ובקרב גברים שעישנו בעבר.

במחקר גדול שפורסם ב-NEJM ובוצע באירופה, גברים (הקבוצה בה התבצע ניתוח הנתונים המרכזי) ו-2,594 נשים (בקבוצת ניתוח הנתונים המשנית) בגילאים 50-74 חולקו באופן אקראי לבצע בדיקת סקר CT  בזמן T=0, לאחר שנה אחת, לאחר שלוש שנים, לאחר חמש וחצי שנים או לקבוצת משתתפים אשר לא עברה בדיקה זו כלל. החוקרים אספו נתונים לגבי אבחנת סרטן ולגבי תאריך וסיבת המוות באמצעות שימוש ברשומות לאומיות בהולנד ובבלגיה. לאחר האיסוף, ועדה שהתכנסה לדון בנתונים אישרה את המקרים בהם סרטן ריאות היה גורם המוות. מעקב מינימלי של עשר שנים עד ה-31 בדצמבר, 2015, הושלם עבור כל המשתתפים.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב גברים, ממוצע ההיענות לבדיקת סקר CT היה 90%. בממוצע, 9.2% מהמשתתפים שנבדקו עברו לפחות בדיקת סקר אחת נוספת (הראשונה הייתה לא חד משמעית). שיעור ההפניות בשל קשריות חשודות היה 2.1%. לאחר עשר שנים של מעקב, ההיארעות של סרטן ריאות הייתה 5.58 מקרים ל-1,000 איש בקבוצה שעברה בדיקת סקר ו-4.91 מקרים ל-1,000 איש בקבוצת הביקורת; התמותה מסרטן ריאות הייתה 2.50 מיתות ל-1,000 איש ו-3.30 מיתות ל-1,000 איש, בהתאמה. שיעור המיתות המצטבר עבור מוות מסרטן ריאות לאחר עשר שנים היה 0.76 (95% רווח בר-סמך, 0.61 עד 0.94; P=0.01) בקבוצה שנבדקה בהשוואה לקבוצת הביקורת. ערכים דומים נמצאו לאחר שמונה ותשע שנים. בקרב הנשים שנבדקו, יחס השיעורים היה 0.67 (95% רווח בר-סמך, 0.38 עד 1.14) לאחר עשר שנים של מעקב, עם ערכים של 0.41 עד 0.52 לאחר שבע עד תשע שנים.

מסקנת החוקרים הייתה כי בניסוי זה אשר כלל משתתפים בסיכון גבוה, התמותה מסרטן ריאות הייתה נמוכה משמעותית בקרב המשתתפים אשר עברו בדיקת סקר CT בהשוואה לאלה אשר לא עברו בדיקת סקר. בנוסף, שיעור פרוצדורות ההמשך היה נמוך במקרים בהם התקבלו תוצאות שהצביעו על סרטן ריאות.

מקור: 

Harry J. de Koning et. al (2020) The New England Journal of Medicine DOI: 10.1056/NEJMoa1911793

נושאים קשורים:  CT,  בדיקת סקר למעשנים,  בדיקת סקר,  טומוגרפיה ממוחשבת,  סרטן ריאות,  מחקרים
תגובות
19.02.2020, 19:16

שורה תחתונה, טבלה 4. תמותה מכל סיבה, לכל 1000 שנות-אדם:
בקבוצת הסקירה 13.93
בקבוצת הביקורת 13.76
המלצה: וותרו על זה ופנו את זמן הרופא, את זמן הנבדק ואת תורי ה-CT לדברים מועילים יותר.

19.02.2020, 22:25

בדיוק. רק all cause mortality מעניינת במחקרי סקר גדולים. יש מחיר ל FP בפרוצדורות מיותרות, סארס מיותר ועלות.

19.02.2020, 22:44

גדול, תדוה ניר. אותי הצליחו לבלבל.
הם כותבים שם בדיון שלא הצליחו להדגים הפחתה בתמותה מכל סיבה (וציפו ל - 2.5%) בגלל שגודל המדגם הוא לא ריאליסטי...

19.02.2020, 21:15

יש לצייד את מערכת הבריאות בעוד מכשירי ct ולהפוך את הבדיקה לבדיקה סטנדרטית למעשנים ומעשנים לשעבר.
יש לבדוק בניסוי נוסף אם יש תועלת בחזרה על הבדיקה כל כמה שנים.