הקרנות

האם רצוי להעלות מינון הקרינה בטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים בשלב 3?

החוקרים השוו בין קרינה במינון סטנדרטי לקרינה במינון גבוה כחלק מהטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים בשלב 3 ומצאו: המינון הסטנדרטי עדיף מבחינת תוצאי ההישרדות ותופעות הלוואי

מעבדה לטיפול בחולי סרטן באמצעות הקרנות פרוטונים. צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

מחקר RTOG 0617 השווה בין קרינה במינון סטנדרטי (SD – standard dose: 60 גריי) לקרינה במינון גבוה (HD – high dose:י74 גריי) יחד עם כימותרפיה במקביל וקבע את היעילות של Cetuximab לטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC – non-small-cell lung cancer) בשלב 3.

המחקר השתמש בעיצוב פקטוריאלי 2x2 כאשר פקטור אחד היה מינון הקרינה והפקטור השני היה Cetuximab. נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה הישרדות כוללת (OS – overall survival).

החציון של זמן המעקב במחקר היה 5.1 שנים. במהלך המחקר, התרחשו 3 אירועים של תופעות לוואי (AEs – adverse events) בדרגה 5 בזרוע ה-SD ו-9 אירועים כאלה בזרוע ה-HD. בנוסף, קשיי בליעה (Dysphagia) ודלקת בוושט (Esophagitis) בדרגה ≥ 3 התרחשו בקרב 3.0% ו-5.0% מהמטופלים בזרוע ה-SD בהשוואה ל-12.1% ו-17.4% בזרוע ה-HD, בהתאמה (P=0.0005 ו-<0.0001). לא נמצאו הבדלים מבחינת רעילות ריאתית, עם AEs בדרגה ≥3 בקרב 20.6% ו-19.3% מהמטופלים.

החציון של ה-OS היה 28.7 בהשוואה ל-20.3 חודשים (P=0.0072) בזרוע ה-SD וה-HD, בהתאמה, שיעורי ה-OS ב-5 שנים ושיעורי ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) היו 32.1% ו-23% ו-18.3% ו-13% (P=0.055), בהתאמה.

במסגרת אנליזה רב משתנית, החוקרים מצאו כי הגורמים הקשורים ל-OS משופרת הם מינון קרינה סטנדרטי, מיקום הגידול, נפח מצטבר במוסד ( institution accrual volume), דלקת בוושט/ קשיי בליעה, נפח מטרה מתוכנן ומינון V5 ללב. בנוסף, החוקרים מצאו כי Cetuximab לא הוסיף שום יתרון הישרדותי על חשבון עליה ברעילות. כמו כן, הסיגנל הראשוני שהראה על יתרון בקרב מטופלים עם דירוגי H גבוהים יותר נעלם. החוקרים מצאו גם כי שיעור ההתקדמות תוך חודש מסיום הטיפול בזרוע ה-SD היה 4.6%. למטרות השוואה, שיעורי ה-OS וה-PFS בשנתיים שנבעו מכך ואפשרו את שיעור הנשירה הזה היו 59.6% ו-30.7%, בהתאמה, בקבוצת ה-SD.

החוקרים הסיקו כי טיפול הכולל הקרנות במינון 60 גריי וכימותרפיה במקביל צריך להישאר הטיפול המקובל, כאשר שיעור ה-OS של טיפול זה הוא מהגבוהים שדווחו בספרות ב-NSCLC שלב 3. בנוסף, החוקרים מצאו כי ל-Cetuximab אין שום השפעה על ה-OS. בנוסף, שיעורי ה-OS בשנתיים בזרוע הביקורת דומים לאלה שנמצאו במחקר ה-PACIFIC.

מקור: 

Bradley, J.D. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  הקרנות,  כימותרפיה,  סרטן ריאות,  מינון סטנדרטי,  מינון גבוה,  תוצאי הישרדות,  מחקרים
תגובות