6min

התמודדות וליווי של החולה האונקולוגי בימי קורונה

הרצאתה של ד"ר ויקטוריה ניימן, מנהלת שירות האשפוז במכון לאונקולוגיה, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי בילינסון

בתמיכה בלתי תלויה של אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי.וי.

נושאים קשורים:  6min,  ד"ר ניימן ויקטוריה