עישון

האם רמות ויטמין E קשורות לסיכון לסרטן ריאות?

החוקרים הדגימו באמצעות מחקר פרוספקטיבי שנמשך 28 שנים את הקשר בין רמות ויטמין E לבין הסיכון לסרטן ריאות והדגישו את החשיבות של סטטוס ויטמין E פיזיולוגי תקין

21.04.2020, 13:44
צילום חזה/ ריאות. אילוסטרציה

המידע האפידמיולוגי בנוגע לקשר בין ויטמין E לסרטן ריאות לא אחיד, ונכון להיום, לא בוצעו מחקרים שבדקו את השינויים הסרולוגיים לפי סטטוס ויטמין E בהקשר של סיכון עתידי.

החוקרים השתמשו בעוקבה שכללה 22,781 גברים מעשנים ממחקר ה-Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study וזיהו 3,184 מקרים של סרטן ריאות במשך תקופת מעקב של עד 28 שנים. בהמשך, החוקרים השתמשו במודלים של Cox proportional hazards על מנת לבחון האם ריכוז גבוה של alpha-tocopherol בסרום בנקודת הבסיס, לאחר 3 שנים, או גודל השינוי בין שתי המדידות, קשורים לסיכון נמוך יותר לסרטן ריאות. כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו צדדיים.

תוצאות המחקר, לאחר התאמה לגיל, BMI, עצימות העישון ומשך העישון, רמות כולסטרול בדם וקבוצת ההתערבות במחקר, הראו סיכון נמוך יותר לסרטן ריאות בקרב גברים עם רמות גבוהות של alpha-tocopherol בנקודת הבסיס (יחס הסיכונים של חמישון חמישי [Q5] בהשוואה לחמישון ראשון [Q1= 0.76, רווח בר סמך 95%= 0.66-0.87, Ptrend<0.001). בנוסף, החוקרים מצאו ירידה דומה בסיכון במדידות alpha-tocopherol לאחר 3 שנים (יחס הסיכונים של Q5 בהשוואה ל-Q1=0.78, רווח בר סמך 95%: 0.67-0.91, Ptrend=0.004).

החוקרים מצאו גם כי קשר הסיכון ההפוך נראה חזק יותר עבור גברים צעירים ועבור אלה שעישנו פחות שנים, אך דומה בין קבוצות ההתערבות השונות במחקר. בנוסף, החוקרים מצאו סיכון מופחת בקרב גברים שלא נטלו תוספי ויטמין E שהיו עם רמות נמוכות של alpha-tocopherol בנקודת הבסיס ועלייה גדולה יותר ברמות לאחר 3 שנים (יחס הסיכונים של שלישון שלישי בהשוואה לשלישון ראשון של alpha-tocopherol בסרום=0.74, רווח בר סמך 95%: 0.59-0.91, P=0.005).

המסקנות שעלו מתוצאות המחקר היו כי סטטוס ויטמין E גבוה יותר, כפי שנמדד ע"י alpha-tocopherol בסרום, כמו גם דלדול במצבי ויטמין E נמוך, קשורים לירידה בסיכון לסרטן ריאות בתקופה של 28 שנים. הממצאים מדגישים את החשיבות של סטטוס ויטמין E פיזיולוגי תקין בהפחתת הסיכון לסרטן ריאות.

מקור: 

Huang, J. et al. (2020) JNCI 112,2.

נושאים קשורים:  עישון,  ויטמין E,  בטא קרוטן,  סרטן ריאות,  מניעת סרטן,  מחקרים
תגובות