אוסטאוסרקומה

האם שברים פתולוגיים מעידים על הפרוגנוזה של מטופלים עם אוסטאוסרקומה של הגפיים?

החוקרים בדקו את ההשפעה של שברים פתולוגיים על תוצאי הישרדות שונים בקרב מבוגרים וילדים עם אוסטאוסרקומה מרכזית בדרגה גבוהה ממקור ראשוני של הגפיים ומצאו קורלציה מובהקת בקרב מבוגרים

שבר (אילוסטרציה)
שבר (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון קורלציות פוטנציאליות בין שברים פתולוגים (PFs – pathologic fractures) לפרוגנוזה של מטופלים עם אוסטאוסרקומה מרכזית בדרגה גבוהה ממקור ראשוני של הגפיים.

החוקרים בדקו באופן רטרוספקטיבי 2,847 מטופלים רשומים במאגר המידע של ה-Consecutive Cooperative Osteosarcoma Study Group עם אבחנה של אוסטאוסרקומה מרכזית בדרגה גבוהה ממקור ראשוני של הגפיים, שקיבלו טיפול בין 1980 ל-2010. הטיפול המתוכנן כלל כימותרפיה לפני ואחרי הניתוח וניתוח. החוקרים ביצעו אנליזות הישרדות חד משתנית ורב משתנית לכל המטופלים ובהמשך הפרידו את המטופלים למבוגרים וילדים (עד גיל 18 בזמן האבחון).

במחקר נכללו 2,193 מטופלים עד גיל 18 שנים; ל-11.3% מכלל המטופלים היו PFs. בעוקבה הכוללת, החוקרים מצאו כי המצאות של PF הייתה בקורלציה מובהקת למיקום הגידול, לתת הסוג ההיסטולוגיה, לגודל היחסי של הגידול ולגרורות ראשוניות, אך לא ל-BMIי(body mass index) או להפוגה ניתוחית מקומית.

במסגרת אנליזה חד משתנית, נמצא כי ההישרדות הכוללת ל-5 שנים (OAS – overall survival) של מטופלים עם ובלי PF הייתה 63% בהשוואה ל-71%, בהתאמה (P=0.007), וההישרדות ללא אירועים ל-5 שנים (EFS – event-free survival) הייתה 51% בהשוואה ל-58% (P=0.026).

החוקרים מצאו כי בקרב ילדים, לא היו הבדלים מובהקים ב-OAS וב-EFS בין אלה שהיו להם PF לאלה שלא. בקרב מבוגרים, ה-OAS ל-5 שנים בקרב מטופלים עם ובלי PF הייתה 46% בהשוואה ל-69% (P<0.001), וה-EFS ל-5 שנים הייתה 36% בהשוואה ל-56% (P<0.001).

במסגרת האנליזה הרב משתנית, נמצא כי PF לא מובהק סטטיסטית ל-OAS או ל-EFS בעוקבה הכוללת ובקרב ילדים. בקרב מבוגרים, PF נותר גורם פרוגנוסטי בלתי תלוי ל-OASי(P=0.013; יחס סיכונים 1.893), אך לא נמצא כגורם פרוגנוסטי מובהק ל-EFSי(P=0.263; יחס סיכונים 1.312).

מחקר זה הוא המחקר הגדול ביותר שבוצע עד כה על אוסטאוסרקומה של הגפיים. החוקרים הסיקו כי הופעה של PF נמצאת בקורלציה ל-OAS פחות טובה בקרב מבוגרים אך לא בקרב ילדים.

מקור: 

Kelley, L.M. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,8.

נושאים קשורים:  אוסטאוסרקומה,  שברים פתולוגיים,  פרוגנוזה,  הישרדות כוללת,  מחקרים
תגובות