מחקרים

האם טיפול אנדוקריני ראשוני יכול להחליף ניתוח במקרים של DCIS?

החוקרים ביצעו מחקר שלב 2 עם זרוע אחת שבחן את היעילות של טיפול עם Letrozole במשך 6 חודשים לטיפול ב-DCIS עם רצפטורים חיוביים לאסטרוגן, על סמך שינויים רדיולוגיים וביולוגיים

ישנם מעט מחקרים שבדקו את האפשרות של טיפול אנדוקריני ראשוני לטיפול בסרטן שד לא חודרני בצינוריות החלב (DCIS - ductal carcinoma in situ) כחלופה לניתוח. המחקר הנוכחי בחן הישימות של טיפול קצר טווח עם Letrozole וניסה לקבוע את תוצאות הטיפול מבחינת מדדים רדיולוגיים ושינויים ביולוגיים ב-DCIS עם רצפטורים לאסטרוגן (ER – estrogen receptor) חיוביים.

החוקרים ביצעו מחקר קבוצה משותפת (Cooperative-group) שלב 2 רב-מרכזי עם זרוע אחת שכלל מטופלות לאחר גיל המעבר (Postmenopausal) שאובחנו ב-DCIS עם ER חיובי לא חודרני. המטופלות טופלו עם Letrozole במינון 2.5 מ"ג ביום במשך 6 חודשים לפני הניתוח. כל אחת מהמטופלות עברה הדמיית שד ע"י MRIי(Magnetic resonance imaging) בתחילת המחקר, לאחר 3 חודשים ולאחר 6 חודשים. נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה השינוי בנפח ההאדרה ב-MRI לאחר 6 חודשים בהשוואה לנקודת ההתחלה.

החוקרים גייסו 79 נשים להשתתף למחקר, מתוכן 70 השלימו טיפול עם Letrozole במשך 6 חודשים. מתוך המטופלות האלה, 67 מטופלות ביצעו MRI בכל אחת מנקודות הזמן. הנפחים ב-MRI בנקודת ההתחלה נעו בין 0.004-26.3 ס"מ3. חציון הירידה בנפח מה-MRI הראשוני (1.4 ס"מ3) היה 0.6 ס"מ3 (61.0%) לאחר 3 חודשים (P< 0.001) ו-0.8 ס"מ3 (71.7%) לאחר 6 חודשים (P<0.001). כמו כן, נצפו ירידות תואמות בחציון של ציון ה-ER H מנקודת ההתחלה (228; חציון הירידה 15.0; P=0.005), ציון ה-H של רצפטור לפרוגסטרון (15; חציון הירידה 85.0; P<0.001) וציון Ki67י(12%; חציון הירידה 6.3%; P=0.007). בנוסף, מתוך 59 נשים שעברו ניתוח לפי פרוטוקול המחקר, אצל 50 נשים (85%) היה DCIS קבוע, אצל שש נשים (10%) זוהתה ממאירות פולשנית ואצל תשע נשים (15%) לא נמצא DCIS  או מחלה פולשנית שאריתית.

החוקרים הסיקו על סמך עוקבה שכללה נשים לאחר גיל המעבר עם DCIS עם ER חיובי, כי טיפול טרום ניתוחי עם Letrozole הוביל לשינוי רדיולוגי וביולוגי מובהק. ממצאי המחקר מצביעים על הצורך בביצוע מחקרים נוספים שיבדקו בצורה נרחבת יותר את האפשרות של טיפול אנדוקריני כטיפול ראשוני לא ניתוחי בחלק מה-DCIS.

מקור: 

Hwang, E.S. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  סרטן שד לא חודרני,  טיפול אנדוקריני,  לטרוזול