גידולים מוצקים

לרוטרקטיניב במטופלים עם גידולים מוצקים חיוביים ל-TRK fusion

אנליזה משולבת של מחקרי פאזה 1 ו-2 מדגימה כי לתרופה פעילות משמעותית כנגד גידולים מוצקים מקומיים מתקדמים או גרורתיים חיוביים ל-TRK fusion, וכי פרופיל הבטיחות שלה מאפשר מתן ארוך טווח

25.05.2020, 14:34

התרופה לרוטרקטיניב, המעכבת באופן סלקטיבי את חלבוני TRK, אושרה במטופלים מבוגרים ובילדים כטיפול בגידולים מוצקים מתקדמים חיוביים ל-TRK fusion. אישור התרופה התבסס על אנליזה ראשונית של 55 מטופלים. מטרת מחקר זה שפורסם ב-Lancet Oncology הייתה לבחון את היעילות והבטיחות ארוכות הטווח של לרוטרקטיניב באוכלוסיה גדולה יותר של מטופלים עם גידולים מוצקים חיוביים ל-TRK fusion.

קבוצת המשתתפים כללה מטופלים מבוגרים במסגרת מחקר פאזה 1, ילדים במסגרת מחקר פאזה 1/2 ובני נוער ומבוגרים במסגרת מחקר פאזה 2 נוסף. כלל משתתפי המחקר היו מגיל חודש ומעלה עם גידולים מוצקים מקומיים מתקדמים או גרורתיים, חיוביים ל-TRK fusion אשר קיבלו טיפול סטנדרטי לפני כן במידה והתאפשר. לרוטרקטיניב ניתנה פומית במשך 28 ימים לרוב במינון של 100 מ"ג, פעמיים ביום במבוגרים ובמינון 100 מ"ג/מטר רבוע פעמיים ביום בילדים. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור תגובה אובייקטיבית  לטיפול (ORR) שהוערכה על ידי החוקרים.

במחקר השתתפו 159 מטופלים בגילאי חודש ועד 84 שנים. שיעור המטופלים עם תגובה אובייקטיבית לטיפול לפי הערכת חוקר היה 79% (רווח בר-סמך 95%: 72-85) ו-16% מהמטופלים אף השיגו תגובה מלאה.

בעוקבת בטיחות שכללה 260 מטופלים, עם וללא TRK fusion, תופעות הלוואי הנפוצות ביותר הקשורות בלרוטרקטיניב מדרגה 3 או 4 היו עלייה ב-ALTי(3%), אנמיה (2%) וירידה בספירת הנויטרופילים (2%). תופעות הלוואי הקשות הנפוצות ביותר, הקשורות בלרוטרקטיניב, היו עליה ב-ALTי(2 מתוך 260 חולים), עליה ב-ASTי(2 מתוך 260 חולים) ובחילות (2 מתוך 260 חולים). לא נצפו מקרי מוות הקשורים בטיפול.

החוקרים מסכמים כי לרוטרקטיניב מדגימה פעילות משמעותית כנגד גידולים עם TRK fusion המהווים תת-קבוצה מולקולרית ייחודית של גידולים מוצקים מתקדמים. נתוני הבטיחות מהמחקר מעידים כי מתן ארוך טווח של התרופה הינו אפשרי.

מקור: 

Hong, D.S. et al. (2020) The Lancet Oncology. 21(4), 531

נושאים קשורים:  גידולים מוצקים,  לרוטרקטיניב,  טיפול,  תופעות לוואי,  תגובה,  מחקרים