סרטן שד

הוספת Capecitabine לטיפול האדג'ובנטי המקובל בסרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים

החוקרים מצאו כי שילוב של Capecitabine, במקום Fluorouracil, בטיפול האדג'ובנטי בסרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים, הוביל לשיפור בהישרדות ללא מחלה ללא תופעות לוואי בלתי צפויות

טיפול אדג'ובנטי סטנדרטי בסרטן שד לשלילי לשלושת הקולטנים (TNBC – triple-negative breast cancer) כולל Taxane ו-Anthracycline. הוספת Capecitabine לטיפול יכול להועיל, אך חסר מידע מוצק התומך בכך. במחקר הנוכחי, החוקרים בחנו את היעילות והבטיחות של הוספת Capecitabine למשטר הטיפול האדג'ובנטי ב-TNBC.

המחקר הנוכחי הוא מחקר אקראי, תווית פתוחה, שלב 3, שבוצע בסין. במחקר השתתפו נשים מתאימות עם TNBC מוקדם לאחר ניתוח והן חולקו ביחס של 1:1 לקבוצה שקיבלה Capecitabineי(3 מחזורי Capecitabine ו-Docetaxel ולאחר מכן 2 מחזורים של Capecitabine, Epirubicin ו-Cyclophosphamide) או לקבוצת ביקורת (3 מחזורים של Docetaxel ולאחר מכן 3 מחזורים של Fluorouracil, Epirubicin ו-Cyclophosphamide). ההקצאה לקבוצות הייתה הקצאה מרכזית ללא ריבוד. נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה הישרדות ללא מחלה (DFS – disease-free survival).

המחקר נערך בין יוני 2012 לדצמבר 2013 ומתוך 636 מטופלות עם TNBC שנבדקו, 585 חולקו באופן אקראי לקבוצות הטיפול (בקבוצת הביקורת -288 מטופלות ובקבוצת ה-Capecitabineי– 297 מטופלות). החציון של זמן המעקב אחר המטופלות היה 67 חודשים.

תוצאות המחקר חשפו כי שיעור ה-DFS ל-5 שנים היה גבוה יותר בקבוצת ה-Capecitabine בהשוואה לקבוצת הביקורת (86.3% בהשוואה ל-80.4% ; יחס הסיכונים 0.66; רווח בר סמך 95%: 0.44-0.99; P=0.044). בנוסף, נמצא כי ההישרדות הכוללת הייתה גבוהה יותר באופן מספרי, אך לא מובהק (קבוצת ה-Capecitabine:י93.3%; קבוצת הביקורת: 90.7%). בנוסף, במהלך המחקר, 39.1% מהמטופלות היו זקוקות להפחתת מינון Capecitabine ו-8.4% מהן דיווחו על תסמונת יד-רגל בדרגה 3 ומעלה. תופעות הלוואי ההמטולוגיות הנפוצות ביותר בדרגה 3 ומעלה שהתרחשו במהלך המחקר היו נויטרופניה (קבוצת ה-Capecitabine:י136 [45.8%], קבוצת הביקורת: 118 [41.0%]) וחום נויטרופני (קבוצת ה- Capecitabine:י50 [16.8%], קבוצת הביקורת: 46 [16.0%]). המידע שנמצא במחקר בנוגע לבטיחות היה דומה לפרופיל הבטיחותי המוכר של Capecitabine והיה דומה בין שתי הזרועות במחקר.

החוקרים הסיקו כי הוספה של Capecitabine לטיפול הכולל 3 מחזורי Docetaxel ולאחר מכן שלושה מחזורים עם שילוב 3 תרופות Anthracycline, במקום Fluorouracil, הובילה לשיפור מובהק ב-DFS בקרב מטופלות עם TNBC, ללא הופעה של תופעות לוואי לא מוכרות.

מקור: 

Li, J. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  טיפול אדג'ובנטי,  כימותרפיה,  קפציטבין,  יעילות,  בטיחות,  מחקרים
תגובות