סרטן

ביטוי Spleen tyrosine kinase והמשמעות הקלינית שלו במגוון סרטנים

נמצא כי ביטוי הגן SYK מופחת בממאירויות המטולוגיות, בעוד שבסרטנים סולידיים שונים הוא מבוטא ביתר

Spleen tyrosine kinaseי(SYK) הוא אנזים חשוב בתהליכי פרוליפרציה ודיפרנציאציה של רקמות המטופויטיות. תפקידו כגורם עיקרי במנגנון התפתחות סרטן תועד היטב בממאירויות המטולוגיות. עם זאת, קיימות עדויות מצטברות לכך שהוא משחק תפקיד הפוך בסוגי סרטנים אחרים.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך באופן שיטתי את הביטוי של SYK, הערך הפרוגנוסטי והסטטוס האפיגנטי שלו בסוגי סרטן שונים, באמצעות כלים ביואינפורמטיים.

החוקרים נעזרו במאגרי הנתונים Oncomine ו-cBioPortal על מנת לבחון את ביטוי הגן SYK, השתמשו בשיטת Kaplan-Meier על מנת לבחון את הערך הפרוגנוסטי שלו וכן נעזרו במאגר הנתונים MethHC על מנת לבחון את סטטוס המתילציה של הגן SYK במגוון סוגי סרטן.

מתוך 542 אנליזות שונות של הגן SYK, נמצא כי הוא מבוטא ביתר בממאירויות שלפוחית שתן, שד ומעי גס, בעוד שבלוקמיה, לימפומה ומיאלומה הגן עובר דאון-רגולציה. בהשוואה לרקמות תקינות, גידולי שד ומוח הדגימו ביטוי יתר של הגן SYK, בעוד שבלוקמיה ובלימפומה היה ביטוי מופחת שלו.

ניתוח הישרדות בשיטת קפלן-מאייר חשף כי ביטוי SYK בחולי סרטני לבלב, קיבה, כבד וריאות, היה בקורלציה ל-overall survival טוב יותר.

מתוך בחינת מאגר הנתונים cBioPortal, עלה כי בסרטן פרוסטטה קיימת השכיחות הגבוהה ביותר של גן SYK מוטנטי. עוד עלה כי רמות ביטוי הגן הכי גבוהות בלימפומת diffuse large B-cellי(DLBCL), ב-AML ובתימומה.

מתוך בחינת מאגר הנתונים MethHC, עלה כי היפרמתליציה ב-promoter של גן ה-SYK גבוהה יותר באופן משמעותי בממאירויות שד, כליה, כבד, ריאות, לבלב, פרוסטטה, עור וקיבה, בהשוואה לרקמות תקינות (P<0.005).

החוקרים הסיקו כי תוצאות המחקר מצביעות על שימוש אפשרי ב-SYK ככלי אבחוני וכיעד טיפולי במגוון סוגי סרטן. עם זאת, מידע מחקרי נוסף דרוש על מנת לתקף תוצאות אלו טרם שימוש ב-SYK בסטינג קליני.

 מקור:

Akram Alwithenani et. al (2020) Saudi J Med Med Sci, doi: 

נושאים קשורים:  סרטן,  ביטוי,  מתילציה,  מוטציה,  טירוזין קינאז ממקור טחול,  שיעור הישרדות,  מחקרים
תגובות