גרורות

האם ניתן לטפל בגרורות בודדות באמצעות רדיותרפיה?

החוקרים הצליחו להראות במסגרת מחקר אקראי כי מטופלים עם ממאירות ראשונית נשלטת ו-1-5 גרורות יכולים להרוויח מטיפול פליאטיבי יחד עם הקרנות בהשוואה לטיפול פליאטיבי בלבד

הפרדיגמה של ממאירויות עם מספר גרורות בודדות מעלה השערה כי מטופלים אלה עשויים להשיג שליטה ארוכת טווח במחלה, או אפילו ריפוי מן המחלה, במידה וניתן לבצע אבלציה לכל אתרי המחלה. עם זאת, חסרים מחקרים אקראיים ארוכי טווח שבדקו את הפרדיגמה הזאת.

במחקר השתתפו מטופלים עם ממאירות ראשונית נשלטת ו-1-5 גרורות, שכולן מתאימות לטיפול אבלציה רדיותרפי סטראוטקטי (SABR - stereotactic ablative radiotherapy). החוקרים סיווגו את המטופלים לפי מספר הגרורות (1-3 בהשוואה ל-4-5) ולאחר מכן חילקו אותם באופן אקראי ביחס של 1:2 לקבוצה שקיבלה טיפול פליאטיבי סטנדרטי (SOC – Standard-of-care) (זרוע 1) ולקבוצה SOC + SABR (זרוע 2). בהמשך, החוקרים ביצעו סקירה אקראית שלב 2, כאשר נקודת הסיום המרכזית הייתה הישרדות כוללת (OS – overall survival), תוך שימוש ב-α של 0.20 (כאשר P<0.20 מצביע על מחקר חיובי). נקודות הסיום המשניות במחקר כללו הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival), רעילות ואיכות חיים (QOL – quality of life). כעת, החוקרים הציגו את התוצאות ארוכות הטווח מתוך המחקר.

המחקר בוצע בין השנים 2012-2016, והשתתפו בו 99 מטופלים שחולקו באופן אקראי וטופלו ב-10 מרכזים רפואיים בין לאומיים. סוגי הגידול הראשוני הנפוצים במחקר היו שד (n=18), ריאות (n=18), מעי גס ורקטום (n=18) וערמונית (n=16). החציון של משך המעקב אחר המטופלים היה 51 חודשים.

תוצאות המחקר הראו כי ה-OS ל-5 שנים היה 17.7% בזרוע 1 (רווח בר סמך 95%: 6-34%) בהשוואה ל-42.3% בזרוע 2 (רווח בר סמך 95%: 28-56%; Log-rank P מרובד= 0.006). בנוסף, שיעור ה-PFS ל-5 שנים בזרוע 1 לא הושג (3.2%; רווח בר סמך 95%: 0-14% לאחר 4 שנים כאשר המטופל האחרון צונזר) ובזרוע 2 היה 17.3% (רווח בר סמך 95%: 8-30%; P=0.001). החוקרים לא זיהו תופעות לוואי חדשות בדרגה 2-5 ולא נצפו הבדלים מבחינת ה-QOL בין שתי זרועות הטיפול.

החוקרים הסיקו כי יחד עם מעקב נרחב, ההשפעה של SABR על ה-OS הייתה גדולה מזו שנצפתה באנליזה הראשונית וממושכת על פני זמן. כמו כן, הם סברו כי הטיפול אינו כרוך בבעיות בטיחות חדשנות וכי ל-SABR אין השפעה משמעותית על ה-QOL.

מקור:

Palma, D.A. et al. (2020) Journal of clinical Oncology, 38.

נושאים קשורים:  גרורות,  רדיותרפיה,  הישרדות כוללת,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות