מחקרים

מטה אנליזה: אי ספיקת לבלב וטיפול תחליפי עם אנזימי לבלב במטופלים עם ממאירות לבלב מתקדמת

במטה-אנליזה זו נמצא כי אי ספיקת לבלב הינה נפוצה בחולים עם סרטן לבלב מתקדם וכי טיפול תחליפי עם אנזימי לבלב משפר שרידות וייתכן אף איכות חיים

סרטן לבלב מהווה את הסיבה הרביעית הנפוצה ביותר לתמותה מסרטן. רוב המטופלים מאובחנים עם מחלה מתקדמת מקומית או גרורתית וסובלים משיעור גבוה של תת-תזונה ואובדן משקל הקשורים בתוצאים שליליים. אי ספיקת לבלב אקסוקרינית הינה אחת מהסיבות הגורמות לתת-תזונה וירידה במשקל בחולים אלה. ההימצאות והמשמעויות הקליניות של אי ספיקת לבלב אקסוקרינית לא נחקרו דיין והתוצאות  ממחקרים שבוצעו עד כה אינן חד-משמעיות.

במחקר מטה-אנליזה וסקירה שיטתית זה החוקרים בחנו את ההימצאות  והמשמעויות הקליניות של אי ספיקת לבלב אקסוקרינית וההשפעה של טיפול תחליפי עם אנזימי לבלב בחולים עם ממאירות לבלב מתקדמת.

החוקרים סרקו את מאגרי המידע Scopus ,Embase ו-Medline לאיתור מחקרים קליניים אקראיים או מחקרי עוקבה. אי ספיקת לבלב אקסוקרינית הוגדרה כבדיקת תפקודי לבלב ישירה או בלתי ישירה שאינה תקינה. טיפול תחליפי עם אנזימי לבלב הוערך על ידי בחינת השפעתו על שרידות ואיכות חיים.

במטה-אנליזה נכללו 11 מחקרים. שבעה מחקרים דיווחו על ההימצאות של אי ספיקת לבלב אקסוקרינית ושבעה דיווחו על ההשפעה של טיפול תחליפי עם אנזימי לבלב. ההימצאות המשולבת של אי ספיקה אקסוקרינית הייתה 72% (רווח בר-סמך 95% 55-86%). הסיכון להימצאות של אי ספיקת לבלב היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית כאשר הגידול היה ממוקם בראש הלבלב (סיכון יחסי - 3.36, 1.07-10.54; p=0.04). שישה מחקרים בחנו את ההשפעה של טיפול תחליפי על שרידות ואיכות חיים. הטיפול נמצא קשור עם יתרון שרידות של 3.8 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 1.37-6.19). בנוסף, נמצא כי במטופלים שקיבלו טיפול תחליפי הייתה מגמה לכיוון איכות חיים טובה יותר.

החוקרים מסכמים כי ההימצאות של אי ספיקת לבלב אקסוקרינית בסרטן לבלב מתקדם הינה גבוהה וכי טיפול יכול לשפר תוצאים בחולים אלה.

מקור:

Iglesia, D. et al. (2020) United European Journal of Gastroenterology.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנזימי לבלב,  טיפול תחליפי,  סרטן-לבלב,  תוצאים